De komende weken gaan medewerkers van de Provincie, gemeente, Impuls Zeeland en Kamer van Koophandel de Zeeuwse regio's langs om MKB-ondernemers te informeren over subsidie- en financieringsmogelijkheden. Doel is dat meer ondernemers subsidie gaan aanvragen.

Technologie verandert het speelveld in hoog tempo. Met snel opkomende nieuwe technologieën en nieuwe business modellen die complete bedrijfstakken transformeren, innoveren steeds meer bedrijven samen. Zeeland wil inspelen op deze snel veranderende trends en ontwikkelingen door het ondersteunen en aantrekken van startups en innovatie aanjagen.

Miljoenen beschikbaar voor subsidies

MKB-ondernemers kunnen een beroep doen op verschillende regelingen, zowel regionaal, nationaal als Europees. In de meeste gevallen zijn de subsidies bestemd voor innovatie of duurzaamheid, maar er zijn ook alternatieve vormen van financiering mogelijk.

Jo-Annes de Bat: “Wij willen met onze partners ondernemers graag informeren over de mogelijkheden om gebruik te maken van een subsidie. Want door gebruik te maken van subsidies voor innovatieve projecten helpen we niet alleen hun bedrijf vooruit, maar zetten we ook Zeeland op de kaart. Innovatie speelt ook in op vraagstukken rondom de arbeidsmarkt, en dat is hard nodig de komende tijd.”

Tijdens de Roadshow subsidies vertellen Kamer van Koophandel, Provincie, gemeente en Impuls meer over de regelingen en de hulp die ze kunnen bieden. Daarna is er volop ruimte om uw vragen of plannen 1 op 1 aan tafel met deskundigen te bespreken. De aftrap van de tour vond plaats in Tholen op 29 mei. 

Andere data zijn: 5 juni voor Schouwen Duiveland, 2 juli voor de Bevelanden, 9 juli voor Zeeuws-Vlaanderen en 10 juli voor Walcheren. Uitnodigingen vindt u onderaan deze pagina.