Mobiele bereikbaarheid

In de zomer van 2018 organiseerde de Provincie een enquête, waarin alle Zeeuwen gevraagd is wat hun ervaringen zijn met mobiele dekking. Ruim 2700 Zeeuwen hebben locaties aangewezen waar zij problemen ervaren met één of meerdere providers.

wegwerkzaamheden

Vervolgens heeft BBM Testlab, een gespecialiseerd bedrijf op 22 locaties metingen gedaan. BBM Testlab onderzocht de dekking en internetsnelheden voor zowel het GSM netwerk, UMTS (3G) en LTE (4G). Naar aanleiding daarvan, plaatst KPN in Grijpskerke en Cadzand in 2019 nieuwe mobiele infrastructuur. Met de andere twee providers zijn gesprekken gepland.

Uitkomsten van de metingen

De metingen bevestigen dat mobiele bereikbaarheid op veel plaatsen in Zeeland prima op orde is. KPN, Vodafone en T-Mobile laten (per saldo) op de 22 meetlocaties vergelijkbare uitkomsten zien. Voor elke providers zijn verbeteringen mogelijk of noodzakelijk. De uitkomsten per plaats verschillen wel aanzienlijk per provider. Waar de één op een plaats uitstekende dekking levert, heeft de ander daar een slechte dekking. En andersom. Wat verder opvalt is:

  • Op 13 van de 22 meetlocaties is het matig tot slecht gesteld met de mobiele dekking van internet (data). Buitenshuis wordt de classificatie ‘poor’ tot ‘bad’ te geven. Op 9 plaatsen is dekking buitenshuis acceptabel tot in enkele gevallen goed.
  • De plaatsen waar verbeteringen mogelijk of noodzakelijk zijn liggen in het midden van Walcheren (omgeving Grijpskerke), Noord-Beveland (Kats), Schouwen-Duiveland (Renesse, Schuddebeurs en Ouwerkerk) en in Zeeuws Vlaanderen (met name aan de grens, zoals Aardenburg, Koewacht maar ook Ossenisse en Graauw).
  • Uit de enquête blijkt dat veel mensen problemen hebben met bellen (gesprekskwaliteit), en minder met datagebruik. De metingen laten echter geen problemen met bellen zien, wel met de data verbinding. Het mobiele netwerk is in feite ook niet bedoeld voor telefonische dekking binnenshuis, terwijl wel veel mensen binnen willen bellen. Daarbij geldt dat als de dekking buitenshuis matig tot slecht is zoals de metingen op 13 plaatsen laten zien, zal het binnenshuis helemaal waardeloos zijn. De kwaliteit van het toestel heeft ten slotte ook grote invloed op de ervaren gesprekskwaliteit door de gebruiker.   
  • Opvallend is dat in veel kernen de signaalwaarden zwakker zijn dan daarbuiten. Antennes staan vaak in de buitengebieden op enige afstand van de kernen, met als consequentie dat de dempende werking van huizen en bomen leidt tot lagere signaalwaarden in de kernen dan in de buitengebieden.  
  • De metingen betreffen een momentopname in het drukke zomerseizoen van 2018.

Oorzaken

Mobiele dekking is een complex technisch product. De drie belangrijkste variabelen die bepalen hoe mensen mobiele bereikbaarheid in de praktijk ervaren zijn de investeringen die providers doen (denk bijvoorbeeld aan rendabiliteit van masten), het antennebeleid van gemeenten (onder welke voorwaarden kan een provider bijvoorbeeld vergunningen krijgen) en ten slotte het gebruik door de consumenten. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de telefoon, het gekozen contract en binnenshuis versus buitenshuis gebruik.

Wat gaat de Provincie nu doen?

Ten eerste zijn gesprekken gepland met providers om de resultaten per meetlocatie te delen en te bespreken. Hier worden de betreffende gemeenten, het Ministerie van EZK en Agentschap Telecom betrokken. Ten tweede overleggen we met gemeenten over het belang van eenduidig en goed antenne beleid.

Kortom: goede mobiele bereikbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met ons initiatief om met onafhankelijk onderzoek te laten zien waar verbeteringen mogelijk zijn kunnen gemeente en de providers investeren in de plaatsen die dit het hardst nodig hebben.

Wat kunt u zelf doen?

Een minder goede bereikbaarheid hoeft niet altijd aan het netwerk te liggen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om uw telefoon regelmatig even uit te zetten en opnieuw op te starten.  Ook de kwaliteit van de simkaarten kan een rol spelen: simkaarten van budgetaanbieders kunnen soms wat minder service bieden door settings in het netwerk. Ook verouderde telefoons hebben vaak een minder goed bereik. Zie ook de websites van de providers, waar bruikbare tips staan om de kwaliteit van de verbindingen te verbeteren.

Vorige enquête

In 2015/2016 hield de Provincie ook een (indicatieve) enquête naar mobiele bereikbaarheid in Zeeland. In samenwerking met Omroep Zeeland en KPN is inzicht verkregen op welke plaatsen inwoners slechte ervaringen hebben met de mobiele dekking. Op het strand van Walcheren en in het gebied tussen Hengstdijk en Vogelwaarde zijn concrete aanpassingen gedaan op basis van deze enquête. Daarnaast hebben providers meerdere verbeteringen doorgevoerd.