De Provincie stelt opnieuw een enquête open naar plaatsen in Zeeland waar het mobiele bereik onder de maat is. Nieuw is dat deze keer, op basis van de uitkomsten, ook veldmetingen gedaan worden. De enquête kan ingevuld worden tot 4 juli 2018.

Direct naar de enquête

U kunt de enquête invullen op de kaart op https://kaarten.zeeland.nl/map/mobiele_bereikbaarheid. Klik op de locatie waar u een melding over wilt maken en geef antwoord op de vragen die in beeld verschijnen.

Op veel plaatsen in Zeeland is de mobiele dekking prima. Maar niet overal. Er zijn plaatsen, polders of dorpen waar dekking van één of meerdere providers niet vanzelfsprekend is. In 2015 voerde de Provincie al een enquête uit onder Zeeuwen. In tientallen gebieden en dorpen bleek het bereik onder de maat te zijn.  

De Provincie herhaalt nu met de Zeeuwse gemeenten deze enquête. Op basis van de enquête maken we een top 20 van gebieden/dorpen met de meeste klachten. ​Nieuw is dat deze keer op basis van de uitkomsten veldmetingen gedaan worden. De metingen worden gedaan door een gespecialiseerd bedrijf. Met een auto rijden zij door het gebied. Vanuit de auto wordt met consumententelefoons verbindingen opgezet voor zowel voice als data. De kwaliteit van de verbindingen wordt gemeten en gelogd. Samen met een GPS systeem wordt dit verwerkt tot dekkingskaarten. Omdat er gebruik gemaakt wordt van consumenten apparatuur en sim kaarten gekocht in de winkel, wordt de situatie zoals de consument deze ervaart gesimuleerd.

Enquête mobiele bereikbaarheid

Waarom een enquête?

We vragen met deze aanpak wederom aandacht bij de providers voor de aanhoudende signalen uit Zeeland dat de dekking op specifieke plaatsen onvoldoende of afwezig is. Ook willen we met de resultaten invloed uitoefenen op de beleidskeuzes die de komende periode gemaakt gaan worden aangaande het frequentiebeleid (5G uitrol) en de in dit beleid te stellen dekkingseisen voor buitengebieden aan providers. Tot slot zijn de uitkomsten bruikbaar voor gemeenten bij het uitvoeren van het antennebeleid. Bij de uitvoering hiervan zijn continu vragen aan de orde voor de locatie van nieuwe antennes en noodzakelijke verplaatsingen. Inzicht in hoe de dekking ervaren wordt door de eigen inwoners is hierbij waardevolle informatie.

In het najaar maken we de resultaten van de enquête en de metingen bekend. 

Vorige enquête

In 2015/2016 hield de Provincie ook een (indicatieve) enquête naar mobiele bereikbaarheid in Zeeland. In samenwerking met Omroep Zeeland en KPN is inzicht verkregen op welke plaatsen inwoners slechte ervaringen hebben met de mobiele dekking. Op het strand van Walcheren en in het gebied tussen Hengstdijk en Vogelwaarde zijn concrete aanpassingen gedaan op basis van deze enquête. Daarnaast hebben providers meerdere verbeteringen doorgevoerd.