Met het Nationaal Groeifonds kan Zeeland een bijdrage leveren aan de welvaart in Nederland.

De Provincie Zeeland wil de mogelijkheden die het nationale Groeifonds biedt inzetten voor een groenere industrie, het oplossen van een aantal knelpunten in het wegennet en de versterking van het onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarbij denken we aan zaken zoals:

  • De verandering naar een circulaire industrie in de North Sea Port regio. Denk aan het vergroenen van de chemie en procesindustrie en innovaties zoals duurzame watervoorziening, hernieuwbare energie, circulariteit (hergebruik van plastics, CO2 of bijvoorbeeld grondstoffen). Doel is een CO2-neutrale grensoverschrijdende regio. Daarvoor is een groene waterstoffabriek en -infrastructuur voor nodig; maar ook aanpassingen in het wegennet en pijpleidingen en  bijvoorbeeld decrail Gent-Terneuzen. Deze zaken kunnen de grensoverschrijdende samenwerking versterken.
  • Versterking van de kennis- en onderwijssector in Zeeland met het nieuwe Delta Kenniscentrum en de Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van Deltavraagstukken. Zo specialiseren we ons in een complete aanpak van de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Denk aan zogenaamde 'living labs' (voor het uitvoeren van testen op natuurlijke locaties) op het gebied van waterveiligheid en -kwaliteit, alternatieve voedselbronnen en het opwekken van energie (blue energy).
  • Inzet op arbeidsmarkt door te investeren in topopleidingen en ICT in de hele onderwijssector om de  uitdagingen van de veranderingen in energie, chemie en landbouw te kunnen ondersteunen. De studie Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt- een quickscan van het Planbureau voor de leefomgeving geeft aan dat de energietransitie in Zeeland op termijn een groot effect heeft, denk aan de productie van goederen en diensten. Als we het grote aantal vacatures willen vervullen, zijn grote investeringen nodig in scholing.   

Gedeputeerde Staten gaan met betrokken partijen waaronder de Economic Board Zeeland verkennen hoe concrete aanvragen voor het Nationale Groeifonds ingediend kunnen worden.