Project Vitaal Sloegebied en Kanaalzone

Binnen het project Vitaal Sloegebied en Kanaalzone werkt de Provincie Zeeland samen met andere partijen. Het doel is het verbeteren van een duurzaam haven- en industriecluster wat in evenwicht is met de omgeving.

Industrie- en havencluster

De industriële bedrijvigheid in Zeeland bundelt zich in de havengebieden van Vlissingen-Oost (Sloegebied) en de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen. Zowel voor de bedrijven als voor de leefomgeving is het belangrijk dat de industriële ontwikkeling op een duurzame manier gebeurt. Het project Vitaal Sloegebied en Kanaalzone draagt hieraan bij met projecten die verder gaan dan het voldoen aan wet- en regelgeving en die voor milieu en economie interessant zijn.

Het gebied is de broedplaats voor het testen en toepassen van vernieuwende werkwijzen. Werkwijzen die voor individuele partijen niet zo eenvoudig zijn te realiseren, maar die door samenwerking wel kansen bieden. Het project wordt uitgevoerd door overheden (Rijkswaterstaat, Zeeuwse gemeenten), bedrijfsleven (PORTIZ, Zeeland Seaports), onderwijs (HZ University of Applied Sciences) en maatschappelijke organisaties (NV Economische Impuls Zeeland, Zeeuwse Milieufederatie).

We zijn tot drie sporen gekomen die dienen als richtlijn om de aanpak Duurzame Havens 2030 uit te voeren: realisatie, participatie en inspiratie. Met deze aanpak betrekken we actief de bedrijven en omgeving bij het project. Daarnaast willen we anderen inspireren om na te denken over de mogelijkheden van een Vitaal Sloegebied en Kanaalzone op langere termijn.

www.vitaalsloegebiedenkanaalzone.nl

Contact

Richard van Bremen
+31 118 631941
vitaalsk@zeeland.nl