In het project Vitaal Sloegebied en Kanaalzone werkt de Provincie Zeeland met andere partijen aan het bevorderen van een duurzaam haven- en industriecluster in harmonie met de omgeving.

Industrie- en havencluster

De industriële bedrijvigheid in Zeeland concentreert zich in de havengebieden van Vlissingen-Oost (Sloegebied) en de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen. Zowel voor de bedrijven als voor de leefomgeving is het belangrijk dat de industriële ontwikkeling op een duurzame manier gebeurt. Het project Vitaal Sloegebied en Kanaalzone draagt hier aan bij met projecten die verder gaan dan het voldoen aan wet- en regelgeving en die voor milieu en economie interessant zijn.

Het gebied is de 'kraamkamer' voor het testen en toepassen van vernieuwende benaderingen. Benaderingen die door individuele partijen niet zo makkelijk zijn te realiseren, maar die door samenwerking wel kansrijk zijn. Het project wordt uitgevoerd door overheden (Rijkswaterstaat, Zeeuwse gemeenten), bedrijfsleven (Zeeland Seaports, Yara Sluiskil b.v., ICL-IP, Dow Benelux b.v., Zeeland Refinery), onderwijs (HZ University of Applied Sciences) en maatschappelijke organisaties (NV Economische Impuls Zeeland, Zeeuwse Milieufederatie).

www.vitaalsloegebiedenkanaalzone.nl

Contact

Richard van Bremen
+31 118 631941
vitaalsk@zeeland.nl