Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Eerste broedvogels arriveren in Waterdunen

18 maart 2021
|
Nieuws
Start broedseizoen Waterdunen 2021

18 maart 2021 (datum 7-7-2022 veranderen in deze datum)

Het broedseizoen van 2021 is gestart. De eerste broedvogels verkennen de centrale eilanden in Waterdunen. Centraal in het gebied liggen de broedvogeleilanden. Hier zien we sinds enkele weken tientallen zwartkopmeeuwen en honderden kokmeeuwen op zoek naar een geschikte broedplaats. Deze eilanden zijn uitermate geschikte voor deze grondbroeders. Hier zijn ze namelijk veilig voor grondpredatoren. De meeuwsoorten broeden in kolonies van honderden tot enkele duizenden bij elkaar. De komende weken zullen de eilanden daardoor steeds witter kleuren.

De vogels zijn nu vooral bezig met verkenning van de broedplaats en ‘hofmakerij’. Het zal nog tot eind april duren voordat het eerste ei wordt gelegd. Tegen die tijd zullen ook andere soorten kustbroedvogels (zoals de stern) arriveren vanuit hun zuidelijke overwinteringsgebied.