Biomassa

Naar verwachting wordt biomassa een noodzakelijke grondstof om fossiele brandstoffen te vervangen. Andere vormen van duurzame energieopwekking blijken vooralsnog ontoereikend. Voorbeelden zijn energieopwekking met wind, water of zon..

Boomstammen

Biomassa is verzamelnaam voor dierlijk en plantaardig materiaal, zoals hout en groent-, fruit- en tuinafval. Deze materialen kunnen op verschillende manieren energie opleveren. Je kunt biomassa bijvoorbeeld verbranden. Op die manier kunnen elektriciteit en warmte worden opgewekt. Daarnaast kun je uit biomassa groen gas winnen door het te vergassen of te vergisten.

Voordat biomassa wordt verbrand, vergast of vergist, wordt altijd eerst geprobeerd om de waardevolle componenten er zoveel mogelijk uit te halen. Dit zijn componenten die we kunnen gebruiken als grondstof voor andere producten, zoals voor verf of medicijnen.

Volgens het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) zal biomassa vooral nodig zijn om te voorzien in de hoge temperatuurbehoefte van met name de industrie.

Contact

Mathieu van Woerkom
+31 6 21 12 48 37
m.v.woerkom@zeeland.nl