Naar verwachting wordt biomassa een noodzakelijke grondstof om fossiele brandstoffen te vervangen, omdat andere vormen van duurzame energieopwekking – zoals energieopwekking met wind, water of zon – vooralsnog ontoereikend blijken.

Biomassa is een verzamelnaam voor dierlijk en plantaardig materiaal, zoals hout en groente-, fruit- en tuinafval. Deze verschillende materialen kunnen op verschillende manieren energie opleveren. Je kunt biomassa bijvoorbeeld verbranden. Op die manier kunnen elektriciteit en warmte worden opgewekt. Daarnaast kun je uit biomassa groen gas winnen door het te vergassen of te vergisten.

Alvorens biomassa wordt verbrand, vergast of vergist, wordt altijd eerst geprobeerd de waardevolle componenten er zoveel mogelijk uit te halen. Dit zijn de componenten die we kunnen gebruiken als grondstof voor andere producten, zoals voor verf of medicijnen.

Volgens het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) zal biomassa voornamelijk benodigd zijn om te voorzien in de hoge temperatuurbehoefte van met name de industrie. Diverse partijen hebben inmiddels interesse getoond om zich in Zeeland te vestigen met centrales die volledig op biomassa draaien.

Contact

Leo van der Klip
+31 118 631946
lt.vd.klip@zeeland.nl