Klimaatontzorgingsprogramma, KlimOp!

De Provincie Zeeland gaat eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed helpen bij het duurzamer maken van gebouwen. Dit doen we met het Klimaatontzorgingsprogramma, KlimOp! Klein maatschappelijk vastgoed zijn gebouwen van instellingen die een maatschappelijke functie hebben.

Eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed hebben vaak onvoldoende tijd en geld voor, of kennis van het duurzamer maken van hun vastgoed. Eigenaren kunnen gemeenten, schoolbesturen, stichtingen in de zorg, dorpshuizen of wijkcentra zijn. In de praktijk blijkt dat het duurzamer maken van gebouwen vaak achterblijft. Daarom zet de Provincie Zeeland het uitvoeringsprogramma KlimOp (Klimaat Ontzorgingsprogramma) op. Zo kunnen vastgoedeigenaren gratis advies krijgen voor het duurzamer maken van hun gebouwen. Denk aan het isoleren, verwarmen, minder verbruik, aanbrengen van dubbel glas, et cetera.

Bent u vastgoedeigenaar, dan kunt u zelf kiezen uit een aantal adviseurs. De namen van deze adviseurs zijn vanaf augustus 2021 te vinden op de website van het Zeeuwse Energie Akkoord. Dit project draagt bij aan het duurzamer maken van de gebouwen in de omgeving en maakt onderdeel uit van de Regionale Energiestrategie. Het doel is om de klimaateisen uit het Klimaatakkoord te halen, en de CO2 uitstoot omlaag te krijgen.

Voor wie geldt de regeling?

De regeling geldt voor:  

  • de gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. Voor de provincie Zeeland zijn dat: Borsele, Veere, Reimerswaal, Noord-Beveland, Sluis en Kapelle;
  • schoolbesturen in het primair onderwijs met maximaal tien gebouwen;
  • schoolbesturen in het voortgezet onderwijs met maximaal vijf gebouwen;
  • zorgaanbieders in de langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen, en eerstelijnszorg (zoals tandartsen en huisartsen) met maximaal tien gebouwen;
  • sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal twintig gebouwen;
  • culturele instellingen met maximaal gebouwen; of
  • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen;

De kennis en ervaringen vanuit KlimOp worden ook met de andere vastgoedeigenaren uit de overige Zeeuwse gemeenten gedeeld. Deze groep valt buiten de regeling. 

Wat houdt de regeling in?

Adviseurs kunnen de vastgoedeigenaren adviseren. Via een ‘open huis’ constructie wordt een groep adviseurs voorgesteld. Vastgoedeigenaren kunnen dan zelf een adviseur kiezen, en ook de mate waarin zij ‘ontzorgd’ willen worden. De behoefte zal per eigenaar verschillen. Van de vastgoedeigenaren verwachten we dat zij zelf de uitvoering en de bijbehorende kosten op zich nemen.

Open huis aanpak

De ‘open huis’ aanpak is bedoeld om zoveel mogelijk verschillende adviseurs te vinden. Zowel grote adviesbureaus als de plaatselijke zzp’er kan zich inschrijven. Alleen adviseurs die aan de voorwaarden van de open huis aanpak worden toegelaten. Denk aan verschillende certificeringen en aantoonbare ervaring in het duurzamer maken van (maatschappelijk) vastgoed. De eisen kunt u vinden op de website van het Zeeuws Energie Akkoord.

Start werven adviseurs

Op 1 augustus 2021 start de werving van de adviseurs. Op de pagina van het Zeeuws Energie Akkoord vind u het overzicht. 

Contact

Adviseurs en gebouweigenaren die onder de regeling vallen, kunnen contact opnemen via klimop@zeeland.nl. Zij ontvangen uiterlijk binnen twee werkdagen reactie.