De Provincie Zeeland gaat eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed helpen bij de verduurzaming van gebouwen. Dit doen we door het Klimaatontzorgingsprogramma, KlimOp!

Eigenaren van ‘klein maatschappelijk vastgoed’, zoals gemeenten, schoolbesturen, stichtingen in de zorg, dorpshuizen en wijkcentra, hebben vaak onvoldoende tijd en geld voor of kennis van verduurzaming van hun vastgoed. De provincie Zeeland zet daarom het uitvoeringsprogramma KlimOp (Klimaat Ontzorgingsprogramma) op. Daarmee kunnen vastgoedeigenaren kosteloos advies krijgen voor het verduurzamen van hun gebouwen. Denkt u daarbij aan; isoleren, verwarmen, minder verbruik, dubbel glas etc. Vastgoedeigenaren kunnen zelf een keuze maken uit een aantal adviseurs, die vanaf augustus 2021 te vinden zijn op www.zeeuwsenergieakkoord.nl. Dit project draagt bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, onderdeel van de Regionale Energiestrategie.

In de praktijk blijkt namelijk dat er onvoldoende kennis is bij de gebouweigenaren, waardoor de verduurzaming van de gebouwen achterblijft. Dit programma is bedoeld om de gebouweigenaren te adviseren en motiveren om met verduurzaming aan de slag te gaan. Dit alles met als doel de klimaateisen uit het Klimaatakkoord te halen. En de CO2 uitstoot omlaag te krijgen.

Voor wie?

De regeling geldt voor:  

  • de gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. Voor de provincie Zeeland zijn dat: Borsele, Veere, Reimerswaal, Noord-Beveland, Sluis en Kapelle;
  • schoolbesturen in het primair onderwijs met maximaal tien gebouwen;
  • schoolbesturen in het voortgezet onderwijs met maximaal vijf gebouwen;
  • zorgaanbieders in de langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen, en eerstelijnszorg (zoals tandartsen en huisartsen) met maximaal tien gebouwen;
  • sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal twintig gebouwen;
  • culturele instellingen met maximaal gebouwen; of
  • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen;

De kennis en ervaringen vanuit het KlimOp wordt ook met anderen gedeeld. 

Wat?

De vastgoedeigenaren worden geholpen in de advisering. Een groep adviseurs wordt via een Open House constructie voorgesteld. Vastgoedeigenaren kunnen dan zelf hun adviseur kiezen en ook de mate waarin ze “ontzorgd” willen worden. De behoefte hierin zal per eigenaar verschillen. Van de vastgoedeigenaren wordt verwacht dat ze zelf de uitvoering en de daarbij behorende kosten op zich nemen.

Open House

De Open House methodiek is bedoeld om een zo breed mogelijk scala aan adviseurs te werven. Zowel de grote adviesbureaus als de plaatselijke ZZP’er kan zich inschrijven. Alleen de adviseurs die aan de voorwaarden van de Open House voldoen worden toegelaten. Denk hierbij aan diverse certificeringen en aantoonbare ervaring in het verduurzamen van (maatschappelijk) vastgoed. De eisen kunt u vinden op de website van Zeeuwsenergieakkoord.

Start

Op 1 augustus 2021 start de werving van de adviseurs. 

Contact

Adviseurs en gebouweigenaren die onder de regeling vallen kunnen contact opnemen via klimop@zeeland.nl en ontvangen uiterlijk binnen twee werkdagen een reactie.