Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is een initiatief van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB). Doel van het EFSI is om door middel van gerichte investeringen de structurele economische groei in de EU te bevorderen.

Het EFSI is geen subsidie, maar kan garanties, leningen en risicokapitaal verstrekken voor projecten die niet binnen het risicoprofiel van reeds bestaande Europese instrumenten passen. Het fonds is bedoeld voor een breed scala aan sectoren, waaronder:

  • transportinfrastructuur en innovatieve transporttechnologieën
  • energiebesparing, energie-infrastructuur en hernieuwbare energie
  • onderzoek, ontwikkeling en innovatie
  • informatie- en communicatietechnologie
  • milieu- en grondstoffenefficiëntie
  • menselijk kapitaal, cultuur en zorg

Het fonds verleent via intermediaire partijen (zoals b.v. commerciële banken) ook steun aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Arnoud Guikema

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Arnoud Guikema
+31 6 8136 7316
aop.guikema@zeeland.nl

of u stuurt een mailtje naar europaloket@zeeland.nl