Op deze pagina vindt u informatie over het vorige Plattelandsontwikkelingspro-gramma, POP2, dat liep van 2007-2013. Het is niet meer mogelijk om aanvragen voor een subsidie in het kader van POP2 of LEADER in te dienen omdat alle beschikbare financiële middelen voor de periode 2007-2013 zijn benut.

Projecten die met POP2-geld zijn gerealiseerd

In het landelijk gebied van Zeeland zijn de afgelopen jaren ongeveer 225 projecten uitgevoerd met Europees subsidiegeld uit het POP2-programma. 

Klik op onderstaande kaart om de projecten te bekijken.

 

Europese vlag en logo Leader