Slim omgaan met sediment in de Scheldedelta

Samen slim omgaan met sediment en daarmee ecologische en veiligheidsvraagstukken in de Scheldedelta oplossen is het doel van het project Smartsediment.

Zeehond op zandplaat, in combinatie met EU en Interreg logo

We zijn al weer een heel eind op weg met het Interreg project Smartsediment (2016 – 2020). Smartsediment is een samenwerking van Nederlandse en Vlaamse partijen met als doel het herstel van het evenwicht tussen biodiversiteit, bodem en andere functies in de Scheldedelta door middel van slim sedimentgebruik.

Waarom Smartsediment?

De Oosterschelde, de Westerschelde, de Boven-, Beneden- en Zeeschelde staan sterk onder druk. Vogels, vissen en zeehonden in dit gebied komen in de verdrukking door het verdwijnen van zandplaten en ondiepe watergedeeltes. Met behulp van Europese subsidie voor het project Smartsediment werken we aan verschillende projecten om daar verandering in te brengen.

Roggenplaat

In het najaar van 2019 starten projectpartners Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten met het ophogen van de Roggenplaat in de Oosterschelde. De uitvoering is vertraagd door een langere vergunningsprocedure naar aanleiding van ingediende bezwaren van mosselkwekers. In het project wordt zorgvuldig gekeken naar deze mogelijke effecten en dit voorjaar werden de bezwaren door de Raad van State ongegrond verklaard. Dat betekent dat het ophogen van de Roggenplaat kan doorgaan en het  ‘wegrestaurant’ voor tienduizenden vogels voor de komende 25 jaar behouden blijft.

En hoe staat het met Fort Filip?

In 2019 start Smartsediment projectpartner De Vlaamse Waterweg met het werk aan Fort Filip op de Scheldeoever bij Antwerpen. De werkzaamheden bestaan uit het weghalen van een tot 30 meter diepe zware vervuiling én het aanleggen van 20 hectares ondiepe intergetijdennatuur. Door op een slimme manier gebruik te maken van sediment uit de Schelde, realiseert De Vlaamse Waterweg beide opgaven in één keer.

Smartsediment ESD-tool: meten is weten 

De Smartsediment ESD-tool is bijna klaar! Om te weten hoe natuurontwikkeling door sedimentbeheer de ecosysteemdiensten beïnvloedt, heeft Smartsediment projectpartner De Vlaamse Overheid een ecosysteemdiensttool ontwikkeld. Met deze ESD-tool is het mogelijk de effecten van slim sedimentbeheer op de ecosysteemdiensten te berekenen en te verbeteren. De tool is een ‘sterk staaltje’ van waterstaatkundige berekeningen en gaat uit van de fysische eigenschappen van de rivieren.  

Samenwerking en financiering

De Nederlandse partners Provincie Zeeland, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Koninklijk Nederlands Instituut Onderzoek der Zee en de Vlaamse partners Departement Mobiliteit en Openbare Werken en De Vlaamse Waterweg werken in het project Smartsediment samen aan oplossingen. Het project Smartsediment is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: http://www.grensregio.eu/projecten/smartsediment

Wilt u meer weten over Smartsediment?

Bekijk dan de Smartsediment-animatie of kijk op de website smartsediment.eu

Of lees meer over de vogels en vissen die we proberen te behouden door middel van slim sedimentgebruik in het Smartsediment Smoelenboekje.

Of bezoek de Deltawagen bij de Plompe Toren op Schouwen-Duiveland waar Deltawachters u graag  informeren over de mooie natuur in de Vlaams-Nederlandse Delta, waar u bij laag water de Roggenplaat kunt zien en waar u het XL Memoryspel Smartsediment kunt spelen.

Contact

Provincie Zeeland
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg
Ruben Akkermans | T +31 118 631088
r.akkermans@zeeland.nl

Kaart met locaties project Smartsediment