Slim omgaan met sediment en daarmee ecologische en veiligheidsvraagstukken in de Scheldedelta oplossen is het doel van Nederlandse en Vlaamse partners met het project Smartsediment.

Smartsediment; grensoverschrijdende aanpak

‘Smartsediment’ streeft naar het opnieuw in evenwicht brengen van de biodiversiteit, de bodem en de ecosysteemdiensten in de delta door slim om te gaan met het beschikbare sediment en de waterbodem. Nederlandse en Vlaamse partners zoeken samen naar oplossingen voor de erosie van getijdenplaten in de Oosterschelde en het verdwijnen van rustige ondiep watergebieden in de Westerschelde en Zeeschelde.

Deze grensoverschrijdende aanpak is hard nodig, omdat de ecologische problemen in de Scheldedelta niet bij de grens ophouden. Zo kan het verdwijnen van kraamkamers
voor jonge vis in de Vlaamse Zeeschelde leiden tot minder vis en dus minder voedsel voor viseters in de Nederlandse Westerschelde. Ook zorgt een goede samenwerking van Nederlandse en Vlaamse wetenschappers op het gebied van ecologie en veiligheid voor grensoverschrijdende inzichten en kennisontwikkeling. 

Samenwerking en financiering

De Nederlandse partners Provincie Zeeland, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Koninklijk Nederlands Instituut Onderzoek der Zee en de Vlaamse partners Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang en Waterwegen en Zeekanaal NV werken in het project Smartsediment samen naar oplossingen toe.

Het project Smartsediment is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: http://www.grensregio.eu/projecten/smartsediment

Contact

Provincie Zeeland (afdeling Ruimte)
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg,NL
Ruben Akkermans | T +31 118 631088
r.akkermans@zeeland.nl

Rijkswaterstaat Zee en Delta (afdeling V&P)
Postbus 556, 3000 AN Rotterdam, NL
Eric van Zanten | T +31 6 22991545
eric.van.zanten@rws.nl

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
(NIOZ) (Afdeling Ruimtelijke Ecologie)
Korringaweg 7, 4401 NT Yerseke, NL
Tom Ysebaert | T +31 1113 577485
tom.ysebaert@nioz.nl

Vereniging Natuurmonumenten
Postbus 9955, 1243 ZS ‘s-Graveland, NL
Frans van Zijderveld | T +31 6 55825133
F.vanZijderveld@Natuurmonumenten.nl

Waterwegen & Zeekanaal NV (Afdeling Zeeschelde)
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen, BE
Jannie D’hondt | T +32 3 2246735
jannie.dhondt@wenz.be

Departement Mobiliteit & Openbare Werken (Afdeling Maritieme Toegang)
Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen, BE
Frederik Roose | T +32 3 2220818
frederik.roose@mow.vlaanderen.be

Kaart met locaties project Smartsediment