Zeeland in Brussel: onze Zeeuwse lobbyist

De Provincie moet aan Europese wet- en regelgeving voldoen. Ook voeren we Europees beleid uit en zorgen we ervoor dat regels uit Brussel nageleefd worden. Daarnaast zijn er veel Europese subsidieregelingen die interessant zijn voor Zeeland.  

Samenwerken met andere provincies

De Provincie Zeeland werkt samen met de anderen Nederlandse provincies in het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP). Elk jaar bekijkt het HNP welke dossiers voor alle provincies belangrijk zijn. Als de Europese Commissie met een beleidsvoorstel komt dat alle provincies aangaat, neemt het HNP een gezamenlijk standpunt in. Het bestuur van het HNP bestaat uit vertegenwoordigers van de provincies. Voor Zeeland is dat gedeputeerde Anita Pijpelink. Door met andere provincies samen te werken in het HNP, hebben we een steviger positie in Brussel bij het behartigen van onze belangen.

Zeeuwse lobbyist

Onze lobbyist in Brussel is Johanna Neyt. Met een permanente lobbyist in Brussel kunnen we snel en adequaat inspelen op Europees beleid en regelgeving. Zij stemt zaken af met andere Nederlandse provincies en vormt de oren en ogen van de Provincie Zeeland in Brussel. 

Profijt van Brusselse lobby

Dat lobbyen werkt, ondervinden de boeren in Zeeuws-Vlaanderen nog dagelijks. In Brussel waren plannen om de steun aan vlasproductie in Zeeland stop te zetten. Dankzij het lobbywerk van de verantwoordelijk gedeputeerde is dit niet doorgegaan. De gemeente Goes profiteerde van de kennis van de lobbyist over een nieuwe subsidieregeling; deze sloot perfect aan op de situatie in Goes en de ambities van de gemeente.

Europese subsidieprogramma's

In samenwerking met regio's of andere provincies bereiden we programma's voor en dienen die in Brussel in. De Europese Commissie moet deze programma's goedkeuren en er vervolgens geld voor beschikbaar stellen. De actuele subsidieprogramma's vindt u rechts op deze pagina. Overheden, universiteiten en bedrijven kunnen subsidie aanvragen met hun gezamenlijk plan dat past binnen dat programma.