Zeeland in Brussel: onze Zeeuwse lobbyist

De Provincie Zeeland moet, net als alle andere provincies, aan Europese wet- en regelgeving voldoen. Europa bepaalt immers tot 70% van het provinciale en gemeentelijke beleid. Juist daarom is het erg belangrijk om daar waar die Europese wetgeving wordt bepaald, invloed uit te oefenen om de Zeeuwse belangen te behartigen.
Daarnaast zijn er veel Europese subsidieregelingen die interessant zijn voor Zeeland.  

Samenwerken met andere provincies

De Provincie Zeeland werkt samen met de andere Nederlandse provincies in het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP). Elk jaar bekijkt het HNP welke thema's voor alle provincies belangrijk zijn. Als de Europese Commissie met een beleidsvoorstel komt dat alle provincies aangaat, neemt het HNP een gezamenlijk standpunt in.

Het bestuur van het HNP bestaat uit vertegenwoordigers van de provincies. Voor Zeeland is dat gedeputeerde Anita Pijpelink. Door met andere provincies samen te werken in het HNP, hebben we een stevigere positie in Brussel bij het behartigen van onze belangen.

Zeeuwse lobbyist

Onze lobbyist in Brussel is Johanna Neyt. Met een vaste lobbyist in Brussel kunnen we snel en doeltreffend inspelen op Europees beleid en regelgeving. Johanna stemt zaken af met andere Nederlandse provincies en vormt de oren en ogen van de Provincie Zeeland in Brussel. 

Europese subsidieprogramma's

In samenwerking met regio's of andere provincies bereiden we voorstellen voor waarin we aangeven wat de subsidieprogramma's zouden moeten inhouden. Deze voorstellen dienen we in bij de Economische Commissie (EC) in Brussel. De EC moet deze programma's goedkeuren en er vervolgens geld voor beschikbaar stellen. 

De actuele subsidieprogramma's vindt u rechts op deze pagina. Overheden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, stichtingen en bedrijven kunnen subsidie aanvragen met gezamenlijke plannen die passen binnen die programma's.  

Zeeuws Europateam

Johanna Neyt maakt deel uit van het Europateam van de Provincie Zeeland. Ook neemt ze deel aan het Public Affairs-team*.

In het Europateam bekijken de Europateamleden gezamenlijk wat hun doelen zijn en hoe ze die willen bereiken. Daarbij is het vooral belangrijk om zoveel mogelijk winst te halen voor Zeeland uit de Europese subsidieprogramma's en de mogelijkheden die Europese instellingen bieden.

Het Public Affairs-team werkt samen met de lobbyist in Den Haag en met de vertegenwoordiger van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) het lobbyplan uit om samen Zeeland op de kaart te zetten.  

 *Public Affairs: 'Het inspelen op politieke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie.’

Op onze Europa landingspagina vindt u de subsidieprogramma's waar wij u over kunnen adviseren en op ons Europaloket vindt u informatie over ons Europateam en onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. Door u daarop te abonneren, blijft u op de hoogte van nieuwe openstellingen en ontwikkelingen.