Op dinsdag 8 oktober 2019 werd het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel omgetoverd tot een ware Zeeuwse enclave. Het Zeeuws event als onderdeel van de Europese Week van Regio’s en Steden: een mooie avond vol ontmoetingen tussen Zeeland, Vlaanderen, andere Europese regio’s en de Europese instellingen.

Commissaris van de Koning Han Polman opent de avond, gevolgd door gedeputeerde Anita Pijpelink als portefeuillehoudster Europa en grensoverschrijdende samenwerking. “We zijn klein, we denken groot. Samen kunnen we meer denken dan alleen.” De rond de 85 aanwezigen luisteren aandachtig om vervolgens het glas te heffen op Zeeland in Europa!

Wie waren aanwezig en waarom?

Wie zijn hier vanavond, en vooral, waarom? “Onze toekomst ligt in de samenwerking met Vlaanderen. Dat moeten we in een euregionaal verband doen. En dan wordt Brussel ook ineens heel belangrijk”, zegt Provinciale Statenlid Ton Veraart (D66). “In een grensgebied als Zeeland, waar ik bovendien zelf ben opgegroeid, is dat besef er wel, maar toch blijven we ons vaak op Den Haag richten.” Het event is volgens Ton de ideale gelegenheid om Zeeland in Brussel aan te kaarten. “Ik ben hier om een beetje promotie te doen voor onze provincie: mensen uit te nodigen om naar het échte Zeeland te komen.”

We vragen Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) wat hij vindt van het Zeeuws event. “Ik hou me in het Parlement vooral bezig met landbouw- en visserijbeleid. Dat zijn twee beleidsterreinen die voor een provincie als Zeeland heel belangrijk zijn”, zegt de van oorsprong Zeeuwse politicus. “Ik vind het belangrijk om vanuit Brussel contacten te onderhouden met lokale bestuurders. Omdat je toch voortdurend gevoed moet worden, wat er nou precies speelt. Zo wil ik mijn netwerk in Zeeland versterken.”

De Zeeuwse overheden zijn vanavond goed vertegenwoordigd: naast het voltallige College van gedeputeerden en de leden van Provinciale Staten sieren ook gemeenten als Middelburg, Terneuzen en Vlissingen de naambadges. Brusselse stakeholders zijn de plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger bij de EU, plaatsvervangend Ambassadeur in België, medewerkers van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Ook de Vlamingen wisten hun weg naar het Huis te vinden: naast provinciale vertegenwoordigers was ook de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de EU aanwezig.

Beste ambassadeurs buiten Zeeland

“Wat ik ontzettend goed vind, is dat wij in deze week van de Europese Regio’s en Steden hier acte de présence geven als Zeeland.” Commissaris van de Koning Han Polman is zichtbaar trots op zijn provincie. Het belang van het Brusselse netwerk voor Zeeland staat volgens hem buiten kijf. “Ik zeg wel eens: soms zijn de beste ambassadeurs ook buiten Zeeland aanwezig: de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Permanente Vertegenwoordiging. Heel veel doelstellingen die wij in Zeeland hebben, denk aan water, energie en voedsel, zijn ook Europese doelstellingen. Dus je moet elkaar versterken.”

Terugblik

Corine Fontijn, project-adviseur Interreg Vlaanderen-Nederland, blikt terug op het event. “Gasten maakten kennis, kibbelden of de platte oester of de creuse nou lekkerder was, en keken naar dronebeelden van het prachtige Zeeuwse landschap. Het gezelschap was een mooie mix tussen Zeeuwse collega’s, bestuurders, vertegenwoordigers van provincies en de Europese instellingen. Een ontzettend waardevol netwerk, wat onderling contacten heeft kunnen aanhalen en versterken op het Zeeuwse evenement. Zo wordt Zeeland ook in Brussel op de kaart gezet!”