Alles over de coalitievorming 2019

Op 20 maart 2019 vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Hieronder vindt u een overzicht van momenten tijdens deze periode van coalitieonderhandelingen. Op 4 juni 2019 werd het Coalitieakkoord "Samen verschil maken" gepresenteerd.  

Provinciale Statenzaal MiddelburgProvinciale Statenzaal Middelburg

4 juni 2019: Coalitieakkoord officieel gepresenteerd

“Samen verschil maken.” Dat is niet alleen een voornemen maar ook een uitnodiging. Aan iedereen die samen met de coalitie van CDA, SGP, VVD en PvdA de komende jaren verschil wil maken. Dat zei Jo-Annes de Bat dinsdag 4 juni 2019 toen hij het eerste exemplaar van het coalitieakkoord “Samen verschil maken” aan Han Polman, commissaris van de Koning en voorzitter van Provinciale Staten overhandigde.

Het akkoord is te vinden op www.zeeland.nl/samenverschilmaken

2 juni 2019: Coalitieakkoord Samen verschil maken

Inspelen op een veranderend klimaat en samen werken aan energietransitie, slimme mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en het zichtbaar maken van Zeeland. Dat zijn de vijf grote strategische opgaven waar de komende jaren focus op moet liggen, volgens de fracties van CDA, SGP, VVD en PvdA. Het is te lezen in het coalitieakkoord “Samen verschil maken” dat de partijen de afgelopen weken hebben opgesteld onder leiding van formateur Jo-Annes de Bat (CDA).

9 mei 2019: Briefschrijvers spreken onderhandelaars

Wensen, verzoeken, ideeën, plannen en het aanbod samen allerhande zaken aan te pakken. Daarmee kwamen organisaties uit alle hoeken en gaten van de Zeeuwse samenleving donderdag 9 mei 2019 naar de Abdij in Middelburg. Daar spraken zij met de onderhandelaars van de partijen die bezig zijn met de vorming van een nieuw College van Gedeputeerde Staten.

3 mei 2019: Start formatieproces

Op 3 mei 2019 begon formateur Jo-Annes de Bat met het formatieproces dat moest leiden tot een college van Gedeputeerde Staten, bestaande uit CDA, SGP, VVD en PvdA. 

Tot die tijd onderhandelden de partijen over de ambities en uitdagingen voor Zeeland voor de komende vier jaar. Die ambities werden neergelegd in het coalitieakkoord. Daarbij spraken zij niet alleen uitgebreid met elkaar maar ook met vertegenwoordigers van allerhande (Zeeuwse) organisaties en met de andere politieke partijen in Provinciale Staten. Ook betrokken ze in hun onderhandelingsproces de brieven die zijn binnengekomen met als doel op de onderhandelingstafel terecht te komen.

23 april 2019: Bespreking proces coalitieakkoord

De fracties van CDA, SGP, VVD en PvdA hebben het proces besproken om te komen tot een coalitieakkoord. Daarna volgde de daadwerkelijke formatie start.

19 april 2019: Formatiebesprekingen met vier partijen

Een coalitie van CDA, SGP, VVD en PvdA: dat was het doel van CDA-lijsttrekker Jo-Annes de Bat. Dit maakte hij vrijdag 19 april 2019 bekend na afloop van de presentatie van het advies van preformateur Ad Schenk. 

12 april 2019: Preformateur

Jo-Annes de Bat bouwde een tussenstap in. Hij koos voor een preformateur, in de persoon van Ad Schenk. Schenk voerde verdiepende gesprekken met vertegenwoordigers van de vijf partijen. Daarin moesten in ieder geval de (gezamenlijke) ideologie, de inhoud en de mogelijke personele bezetting aan de orde komen.

22 maart 2019: Informateur

René Verhulst begon op 22 maart 2019 als informateur voor de coalitievorming van de Provincie Zeeland. Hij verkende onder meer hoe de verschillende partijen in de Provinciale Staten inhoudelijk ten opzichte van elkaar staan.

Informateur René Verhulst heeft op vrijdag 12 april 2019 zijn eindverslag aangeboden aan verkiezingswinnaar Jo-Annes de Bat (CDA). Hij deed dat tijdens een vergadering van Provinciale Staten.

Brieven aan nieuw te vormen bestuur

Er zijn diverse brieven binnengekomen waarmee organisaties/particulieren allerhande vraagstukken of onderwerpen onder de aandacht brachten van het nieuw te vormen provinciebestuur. Deze brieven staan onder het kopje gerelateerd.