Op 20 maart 2019 vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Sindsdien wordt gewerkt aan de coalitie voor de komende vier jaar. Als daarover nieuws te melden is, leest u dat hier. 

19 april 2019: Formatiebesprekingen met vier partijen

Een coalitie van CDA, SGP, VVD en PvdA: dat is het doel van CDA-lijsttrekker Jo-Annes de Bat. Dit maakte hij vrijdag 19 april 2019 bekend na afloop van de presentatie van het advies van preformateur Ad Schenk. 

12 april 2019: Preformateur

Jo-Annes de Bat bouwt een tussenstap in. Hij kiest voor een preformateur, in de persoon van Ad Schenk. Schenk gaat de komende week verdiepende gesprekken voeren met vertegenwoordigers van de vijf partijen. Daarin moeten in ieder geval de (gezamenlijke) ideologie, de inhoud en de mogelijke personele bezetting aan de orde komen.

22 maart 2019: Informateur

René Verhulst is op 22 maart 2019 begonnen als informateur voor de coalitievorming van de Provincie Zeeland. Hij verkent onder meer hoe de verschillende partijen in de Provinciale Staten inhoudelijk ten opzichte van elkaar staan.

Informateur René Verhulst heeft op vrijdag 12 april 2019 zijn eindverslag aangeboden aan verkiezingswinnaar Jo-Annes de Bat (CDA). Hij deed dat tijdens een vergadering van Provinciale Staten.

Brieven aan nieuw te vormen bestuur

Er zijn de afgelopen weken brieven binnengekomen waarmee organisaties/particulieren allerhande vraagstukken of onderwerpen onder de aandacht brengen van het nieuw te vormen provinciebestuur. Deze brieven staan onder het kopje gerelateerd.

Mocht u ook een bijdrage willen leveren, dan kunt u die tot 1 mei 2019 mailen naar  coalitievorming2019@zeeland.nl. Of stuur uw bijdrage schriftelijk aan:

Provincie Zeeland
o.v.v. Coalitieonderhandelingen 2019
Postbus 6001,
4330 LA Middelburg

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging en wij dragen er zorg voor dat uw inbreng onder de aandacht komt van de onderhandelaars. Met het sturen gaat u akkoord met het openbaar maken van uw inbreng. Wees met het oog op de AVG terughoudend met het opnemen van persoonsgegevens, e-mailadressen etc. in uw bijdrage.

Over eventuele vervolgstappen wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Downloads