Op 20 maart 2019 vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Sindsdien wordt gewerkt aan de coalitie voor de komende vier jaar. Als daarover nieuws te melden is, leest u dat hier. 

4 juni 2019: Coalitieakkoord officieel gepresenteerd

“Samen verschil maken.” Dat is niet alleen een voornemen maar ook een uitnodiging. Aan iedereen die samen met de coalitie van CDA, SGP, VVD en PvdA de komende jaren verschil willen maken. Dat zei Jo-Annes de Bat dinsdag 4 juni 2019 toen hij het eerste exemplaar van het coalitieakkoord “Samen verschil maken” aan Han Polman, commissaris van de Koning en voorzitter van Provinciale Staten overhandigde.

Het akkoord is te vinden op www.zeeland.nl/samenverschilmaken

2 juni 2019: Coalitieakkoord Samen verschil maken

Inspelen op een veranderend klimaat en samen werken aan energietransitie, slimme mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en het zichtbaar maken van Zeeland. Dat zijn de vijf grote strategische opgaven waar de komende jaren focus op moet liggen, volgens de fracties van CDA, SGP, VVD en PvdA. Het is te lezen in het coalitieakkoord “Samen verschil maken” dat de partijen de afgelopen weken hebben opgesteld onder leiding van formateur Jo-Annes de Bat (CDA).

9 mei 2019: Briefschrijvers spreken onderhandelaars

Wensen, verzoeken, ideeën, plannen en het aanbod samen allerhande zaken aan te pakken. Daarmee kwamen organisaties uit alle hoeken en gaten van de Zeeuwse samenleving donderdag 9 mei 2019 naar de Abdij in Middelburg. Daar spraken zij met de onderhandelaars van de partijen die bezig zijn met de vorming van een nieuw College van Gedeputeerde Staten.

3 mei 2019: Start formatieproces

Op 3 mei 2019 is formateur Jo-Annes de Bat begonnen met het formatieproces dat moet leiden tot een college van Gedeputeerde Staten, bestaande uit CDA, SGP, VVD en PvdA. Het doel is het college en het coalitieakkoord op 7 juni 2019 te presenteren.

Tot die tijd onderhandelen de partijen over de ambities en uitdagingen voor Zeeland voor de komende vier jaar. Die ambities worden neergelegd in het coalitieakkoord. Daarbij spreken zij niet alleen uitgebreid met elkaar maar ook met vertegenwoordigers van allerhande (Zeeuwse) organisaties en met de andere politieke partijen in Provinciale Staten. Ook betrekken ze in hun onderhandelingsproces de brieven die zijn binnengekomen met als doel op de onderhandelingstafel terecht te komen.

23 april 2019: Bespreking proces coalitieakkoord

De fracties van CDA, SGP, VVD en PvdA hebben het proces besproken om te komen tot een coalitieakkoord. De daadwerkelijke formatie start binnenkort. De partijen koersen aan op installatie van een nieuwe college in de Statenvergadering van 7 juni 2019.

19 april 2019: Formatiebesprekingen met vier partijen

Een coalitie van CDA, SGP, VVD en PvdA: dat is het doel van CDA-lijsttrekker Jo-Annes de Bat. Dit maakte hij vrijdag 19 april 2019 bekend na afloop van de presentatie van het advies van preformateur Ad Schenk. 

12 april 2019: Preformateur

Jo-Annes de Bat bouwt een tussenstap in. Hij kiest voor een preformateur, in de persoon van Ad Schenk. Schenk gaat de komende week verdiepende gesprekken voeren met vertegenwoordigers van de vijf partijen. Daarin moeten in ieder geval de (gezamenlijke) ideologie, de inhoud en de mogelijke personele bezetting aan de orde komen.

22 maart 2019: Informateur

René Verhulst is op 22 maart 2019 begonnen als informateur voor de coalitievorming van de Provincie Zeeland. Hij verkent onder meer hoe de verschillende partijen in de Provinciale Staten inhoudelijk ten opzichte van elkaar staan.

Informateur René Verhulst heeft op vrijdag 12 april 2019 zijn eindverslag aangeboden aan verkiezingswinnaar Jo-Annes de Bat (CDA). Hij deed dat tijdens een vergadering van Provinciale Staten.

Brieven aan nieuw te vormen bestuur

Er zijn de afgelopen weken brieven binnengekomen waarmee organisaties/particulieren allerhande vraagstukken of onderwerpen onder de aandacht brengen van het nieuw te vormen provinciebestuur. Deze brieven staan onder het kopje gerelateerd. Over eventuele vervolgstappen worden de indieners te zijner tijd geïnformeerd.

Downloads