Overzicht ingekomen brieven coalitie onderhandelingen

Er zijn de afgelopen weken brieven binnengekomen waarmee organisaties/particulieren allerhande vraagstukken of onderwerpen onder de aandacht brengen van het nieuw te vormen provinciebestuur. 

Brieven staan op volgorde van binnenkomst.

Downloads

Bestand
Brief Zuid West Samen over woningcorporaties
281.88 KB
Bestand
Brief Governance & Integrity over politiek programma met bijlage
248.15 KB
Bestand
Brief ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen over aandacht voor leefbaarheid vaan Zeeland
419.42 KB
Bestand
Brief North Sea over Port position paper
61.21 KB
Bestand
Brief North Sea over Port memoradum
66.81 KB
Bestand
Brief Stichting Stoomtrein over treinenfabriek met bijlage
4.1 MB
Bestand
Brief HISWA over getij Grevelingen
1008.28 KB
Bestand
Brief Impuls Zeeland over economische structuurversterking
3.21 MB
Bestand
Brief NVM Makelaars over wonen, business en agrarisch grondgebruik met bijlage
1.08 MB
Bestand
Brief PBL over landschapsinclusief provinciaal omgevingsbeleid
152.05 KB
Bestand
Brief Verkeersveiligheidscoalitie over verkeersveiligheid
219.46 KB
Bestand
Brief Gemeente Terneuzen over Kanaalsprong
841.06 KB
Bestand
Brief ANWB over verkeersveiligheid met bijlagen
3.68 MB
Bestand
Brief Economic Board over toekomst Zeeland
113.06 KB
Bestand
Brief Boerderijenstichting Zeeland brief over agrarisch erfgoed
215.52 KB
Bestand
Brief burger over zonneparken op agrarische grond
6.23 KB
Bestand
Brief Over Morgen factchecker over relevante thema's
64.52 KB
Bestand
Brief ANWB Merk en Leden met oproep verkeersveiligheidscoalitie
325.87 KB
Bestand
Brief Slow Food over een provinciale voedsel agenda met bijlage
1.23 MB
Bestand
Brief INretail provinciaal over retailbeleid
4.13 MB
Bestand
Brief Jagersvereniging over biodiversiteit in relatie tot faunabeheer
228.39 KB
Bestand
Brief Techniekpact over human capital beleid
81.09 KB
Bestand
Brief Open State Foundation over transparante en open data
110.63 KB
Bestand
Brief VNO NCW over verkiezingsmanifest
3.21 MB
Bestand
Brief Z4 brief over stedelijkheid Zeeland
1.48 MB
Bestand
Brief gastvrij Nederland met oproep voor gastvrijheidsondernemers
42.77 KB
Bestand
Brief SER-Zeeland advies over sociaal-economische thema's
2.9 MB
Bestand
Brief Vogelbescherming over oproep bescherming boerenlandvogels
565.63 KB
Bestand
Brief Waterpoort met verzoek continuering partnerschap gebiedssamenwerking Waterpoort
173.76 KB
Bestand
Brief NRP over energetische renovatie
434.27 KB
Bestand
Brief Zeeuws Maritiem MuZEEum over bijdrage vernieuwing muZeeum
119.33 KB
Bestand
Brief TLN over transport en logistiek in Zeeland
156.15 KB
Bestand
Brief Zeeuwse milieufederatie over regionale energie strategie
152.13 KB
Bestand
Brief Werkgroep en Vereniging Bescherm de Delta over toekomst Deltawateren
111.89 KB
Bestand
Brief Pitpoint over duurzaam en schoon vervoer met bijlage
652.7 KB
Bestand
Brief ZPG over Agenda Vitaal Platteland
117.44 KB
Bestand
Brief Evofenedex over duurzame handel en logistiek
347.47 KB
Bestand
Brief Bomenstichting over behoud bomen, bossen en klimaat met bijlage
763.04 KB
Bestand
Brief ZLTO over Zeeuwse land- en tuinbouw
2.39 MB
Bestand
Brief Zeeuwse Partners over voorstel Zeeuwse Marketing organisatie
292.02 KB
Bestand
Brief Dierenbescherming over welzijn van dieren
121.07 KB
Bestand
Brief NEPROM over woningbouw met bijlage
10.46 MB
Bestand
Brief ZeBraLim over versteviging en toekomst theaters in Zuid-Nederland
200.67 KB
Bestand
Brief BMC over Bidbook Vitaal Zeeland
414.21 KB
Bestand
Brief Essent over energievraagstukken met bijlage
1.25 MB
Bestand
Brief ZMF over speerpunten natuur en milieu
600.98 KB
Bestand
Brief Nationaal Park Oosterschelde over verzoek tot steun
693.54 KB
Bestand
Brief SER over een leven lang ontwikkelen
160.22 KB
Bestand
Brief Zeeuws Vrouwen Platform brief over positie vrouwen in Zeeuwse politiek
135.63 KB
Bestand
Brief Sport Zeeland over Sportakkoord met bijlage
12.94 MB
Bestand
Brief Nationaal restauratiefonds over erfgoedbeleid
525.99 KB
Bestand
Brief Gemeenteraad Schouwen-Duiveland over dossiers Schouwen-Duiveland
391.98 KB
Bestand
Brief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten over gemeenten
2.51 MB
Bestand
Brief burger over Deltakust visie
51.57 KB
Bestand
Brief NVDE over hernieuwbare energie
86.39 KB
Bestand
Brief Zorgbelang over behoud gezond en veerkrachtig Zeeland
450.79 KB
Bestand
Brief Retailagenda over retailsector met bijlage
1.81 MB
Bestand
Brief Sportvisserij Nederland over watersystemen, visstand en mogelijkheden
784.27 KB
Bestand
Brief Stichting Leven met de Aarde over duurzame maatregelen
83.33 KB
Bestand
Brief OVR over ontsluiting Yerseke
59.86 KB
Bestand
Brief RECRON over vrijetijdssector
434.49 KB
Bestand
Brief WRZ over kennisinfrastructuur en regionale ontwikkeling met bijlage
2.61 MB
Bestand
Brief CZ over toekomst Zeeuwse zorg
2.66 MB
Bestand
Brief Bouwend Nederland over aanbevelingen bouwsector
4.43 MB
Bestand
Brief Evofenedex e.a. over aanpak N256 Goes - Noord-Beveland
345.75 KB
Bestand
Brief NVB over wonen
9.94 MB
Bestand
Brief 5 thema musea over voorstel cultuurbeleid
291.88 KB
Bestand
Brief Stichting Biobased Delta over circulaire biobased delta
292.85 KB
Bestand
Brief P10 over leefbaar platteland
222.49 KB
Bestand
Brief Natuur & Milieu over waterkwaliteit en biodiversiteit
82.77 KB
Bestand
Brief FME over technologische industrie
136.26 KB
Bestand
Brief TOZ over input coalitieprogramma
77.82 KB
Bestand
Brief Werkgroep Trekdijk over trekdijk en huisvesting arbeidsmigranten
764.71 KB
Bestand
Brief Reizigersvereniging Rover e.a. over mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling
388.53 KB
Bestand
Brief Taskforce Brabant-Zeeland over jaarrapportage
9.05 MB
Bestand
Brief Campus Zeeland
850.54 KB
Bestand
Brief kunst- cultuur en erfgoedorganisaties over cultuur
275.2 KB