Coalitieakkoord 2019-2023: Samen verschil maken

Inspelen op een veranderend klimaat en samenwerken aan energietransitie, slimme mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en het zichtbaar maken van Zeeland. Dat zijn de vijf grote onderwerpen waar we de komende jaren aandacht aan moeten besteden, vinden de fracties van CDA, SGP, VVD en PvdA. Lees hier meer over in het coalitieakkoord met de naam 'Samen verschil maken'.

Coalitieakkoord 2019-2023: Samen verschil maken

In 'Samen verschil maken' beschrijven de kandidaat-gedeputeerden onder andere hun gedachten over de toekomst van Zeeland. Ook staat erin hoe zij willen werken. Als verbinders van alle partijen in Zeeland, voor alle inwoners van Zeeland.

Daarmee is 'Samen verschil maken' niet alleen een plan, maar ook een uitnodiging aan iedereen die zich wil inzetten voor Zeeland. In de aanloop naar dit akkoord spraken de partijen met veel instellingen en maatschappelijke partners. Zij vroegen waar de instellingen en maatschappelijke partners samen met het dagelijks provinciebestuur het verschil zouden willen maken. Dat hebben de kandidaat-gedeputeerden ook gedaan met de partijen in Provinciale Staten. Met die manier van werken wil het nieuwe college doorgaan met samenwerken aan een beter Zeeland.

In het coalitieakkoord staan de afspraken die gemaakt zijn. Deze lijken op de afspraken van de afgelopen jaren, maar dan met nog meer aandacht voor grote opgaven binnen Zeeland. Dit zijn de energietransitie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, de zichtbaarheid van Zeeland naar buiten en de klimaatverandering. Daarnaast zet het nieuwe college onder andere in op wonen (het samen met de gemeenten zorgen voor goed overleg van vraag en aanbod op de woningmarkt bijvoorbeeld), het helpen met  de regionale (kennis)economie, landbouw en visserij, natuurbehoud en -beleving, leefbaarheid, samenwerking met andere overheden, en cultuur en sport.