B.L.L van der Velde, Dick

Lid Gedeputeerde Staten VVD

"Een aantrekkelijk Zeeland om te wonen en recreëren, voor onze inwoners en toeristen. Waar we goed en duurzaam omgaan met de schaarse ruimte die we hebben. En niet te vergeten: een gezonde leefomgeving. Daar maak ik me sterk voor."

Gedeputeerde Dick van der Velde

Portefeuille:

  • Ruimtelijke ordening (inclusief wonen & bedrijventerreinen)
  • Toerisme & Recreatie
  • Grondzaken, bodem en Kavelruilbureau
  • Milieu (inclusief lidmaatschap bestuur RUD)
  • Vergunningverlening Milieu
  • Informatie- en communicatietechnologie (incl. Archief)

Aandeelhouderschap:

  • PZEM (inclusief Stichting Zeeuwse Publieke Belangen)

Projecten:

  • Marinierskazerne
  • Omgevingsvisie

Opgave:

  • Ruimtelijke kwaliteit

 

3e plaatsvervangend commissaris van de Koning

Andere functies:

Overzicht nevenfuncties Gedeputeerde Staten van Zeeland 2022