[Zeeland samen] Alle hens aan dek

Zeeland heeft een krappe arbeidsmarkt die de komende jaren zwaar onder druk komt te staan. Als we niets doen, komen we in Zeeland straks duizenden werkzame personen tekort. Om vacatures vervuld te krijgen, werken Zeeuwse partijen samen in het Aanvalsteam Arbeidsmarkt. Eén van die partijen is de Arbeidsmarktregio Zeeland.

André van der Reest

De acties van het Aanvalsteam Arbeidsmarkt zijn gericht op drie verschillende doelen: Zeeuwen die nog niet werken aan het werk krijgen, mensen die al werken zo goed mogelijk inzetten en werknemers van buiten Zeeland enthousiasmeren voor een baan hier. De Arbeidsmarktregio Zeeland heeft vooral aandacht voor de eerste groep en doet haar best om mensen met een uitkering aan een baan te helpen.

Nieuw perspectief

Het team maakt daarvoor onder meer Zeelandbrede arbeidsmarktprojecten mogelijk en verzorgt brochures, nieuwsbrieven en presentaties. Daarnaast onderhoudt het de contacten met het Rijk, en organiseert of ondersteunt het allerhande politiek-bestuurlijke overleggen waarin de problemen, kansen en mogelijkheden van de arbeidsmarkt worden besproken. De Arbeidsmarktregio Zeeland wil nieuw perspectief bieden aan onder andere kwetsbare werkzoekenden, zoals mensen met een beperking of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor krijgen werkgevers de over extra slagkracht en komen uiteindelijk meer mensen aan een baan.

André van der Reest, wethouder in de gemeente Goes, is portefeuillehouder Arbeidsmarktregio Zeeland namens de centrumgemeente Goes. Van der Reest: “Het is belangrijk dat we het probleem van de arbeidsmarkt gezamenlijk aanpakken met alle betrokken partijen. De arbeidsmarkt kun je niet eenzijdig benaderen omdat de uitdagingen nagenoeg altijd op het terrein liggen van zowel het onderwijs als van werkgevers, overheid en werknemers. Je hebt elkaar echt nodig om tot duurzame oplossingen te komen.”

Corona

De coronacrisis maakte duidelijk dat een steeds grotere groep van kwetsbare werkenden (jongeren, flexwerkers, mensen met een arbeidsbeperking, et cetera) een groot risico loopt op uitval. Daarom is het belangrijk deze groep tijdig ondersteuning te bieden als de situatie daar om vraagt. Van der Reest: “Met onze samenwerkingspartners hebben we in juli 2021 een Zeeuws Mobiliteitsteam opgericht dat mensen van werk naar werk begeleidt die door de coronamaatregelen zonder baan kwamen te zitten. Het mobiliteitsteam heeft daarnaast ook een groot aanbod aan trainingen en cursussen beschikbaar, bijvoorbeeld gericht op sectoren waar veel vraag is naar personeel, zoals in de zorg en de technieksector. Daardoor maken meer mensen kans op een baan. De komende tijd onderzoeken we of het mobiliteitsteam na de coronacrisis kan worden voortgezet en/of van meerwaarde kan blijven.”

Jobhunters en jobcoaches

Dat het in de aanpak niet alleen bij woorden en plannen blijft, blijkt uit de successen van het Zeeuwse team van zogenoemde jobhunters en jobcoaches. Van der Reest: “Ja, dat is een heel goed voorbeeld. Dit is een Zeeuwse samenwerking die begin vorig jaar is gestart om mensen aan een baan te helpen. Door op Zeeuwse schaal vragen van werkzoekenden samen op te pakken is het gelukt om sinds de start al meer dan tweehonderd mensen aan een baan te helpen.”

Meer weten? Ga naar www.aandeslaginzeeland.nl