Op de hoogte

Regelmatig verschijnen er elektronische nieuwsbrieven en digitale magazines van de Provincie Zeeland. Over allerhande onderwerpen. Soms heel specifiek, over de aanpak van de Zanddijk of de Deltaweg bijvoorbeeld, andere zijn wat breder: over de Omgevingsvisie, de arbeidsmarkt of over Europese ontwikkelingen. Een greep uit het aanbod van de afgelopen maanden.

Europese subsidies

U bent bezig met innovatie binnen uw bedrijf en u kunt wel een beetje hulp gebruiken? U bent een jonge landbouwer met frisse plannen of u werkt binnen een organisatie die samenwerking zoekt over de grens? Dan is er kans dat u gebruik kunt maken van een Europese subsidie. Door u te abonneren op de e-mailnieuwsbrief van het Europaloket blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen en de subsidiemogelijkheden. In die nieuwsbrief staan linkjes die verwijzen naar allerhande onderwerpen die onder meer te maken hebben met Europese subsidies. Niet alleen welke subsidieregelingen er zijn maar bijvoorbeeld ook welke medewerkers van de Provincie graag met u meedenken over uw plannen en over de praktische kanten van het indienen van een subsidieaanvraag.

Interesse? Stuur dan een mail naar europaloket@zeeland.nl en neem een abonnement op de Nieuwbrief Europaloket Zeeland.

Nieuwsbrief Zanddijk

Om te zorgen voor een veilige en vlotte verkeersroute van de A58 naar Yerseke, pakt Provincie Zeeland de huidige weg aan. Over dit project N673 (Zanddijk-Molendijk) is veel te doen en wordt in de omgeving soms onjuiste informatie verspreid. Om precies te weten hoe de ontwikkelingen er rond de Zanddijk uitzien en op welke manier omwonenden, verkeersdeelnemers, belangenorganisaties of bedrijven in gesprek kunnen gaan met de overheden, kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrief Zanddijk. Deze verschijnt een aantal keren per jaar. Daarin leest u onder meer ook wat er gaat gebeuren met de rotonde bij Nishoek en over de aanleg van twee fietstunnels. Nieuwsgierig? Stuur dan een mail naar zanddijk@zeeland.nl en geef aan dat u graag een abonnement wilt.

Meer weten? Ga naar www.zeeland.nl/zanddijk voor alles over de aanpak van de N673. Onder het uitklapmenu ‘Documenten en downloads’ vindt u onder andere alle tot dusver verschenen nieuwsbrieven.

Omgevingsvisie

Hoewel de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, moeten alle provincies een zogenaamde Omgevingsvisie opstellen. In die Omgevingsvisie legt een provincie al haar doelen en ambities voor de lange termijn vast op het gebied van onder meer wonen, landbouw, economie, cultureel erfgoed, recreatie en leefbaarheid. De afgelopen jaren is in Zeeland hard gewerkt aan die Omgevingsvisie. Talloze inwoners, belangenclubs, instellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en scholen dachten mee. Iedereen kon tijdens bijeenkomsten die door heel de provincie zijn gehouden (en later ook online vanwege corona) zijn of haar mening of visie geven. Zo kreeg de Omgevingsvisie steeds meer vorm. Eind november vorig jaar stelden Provinciale Staten die Omgevingsvisie vast.

Weten wat er in die Omgevingsvisie staat en hoe het Zeeland van de toekomst er misschien uit gaat zien? Neem dan eens een kijkje in het https://www.zeeland.nl/omgevingsvisie over de Zeeuwse Omgevingsvisie.