[Zeeland besluit] Extra broedruimte voor kustvogels

Om ervoor te zorgen dat vogels en zeehonden ook in de toekomst in de Westerschelde kunnen broeden en rusten, is een deel van de Hooge Platen opgespoten met zand. De platen vormen een natuurgebied voor de kust tussen Breskens en Hoofdplaat, die worden beheerd door Het Zeeuwse Landschap.  

Broedende visdief op een kunstmatig schelpeneilandje. Foto: Marcel Klootwijk - Vogelsinbeeld

De afgelopen tientallen jaren zijn veel broedplaatsen voor kustvogels verdwenen. Ook de Hooge Platen worden kleiner. Er is daardoor minder ruimte voor vogels om eten te zoeken, te rusten en te broeden. Het gevolg is dat vogels uitwijken naar locaties die minder geschikt zijn, zoals havens en steden. Om het tij te keren heeft de Provincie al veel maatregelen genomen om de biodiversiteit in  Zeeuwse natuurgebieden te herstellen en daar gaat het mee door. Het opspuiten van de Hooge Plaaten is een van de grootste herstelprojecten van de laatste tien jaar en onderdeel van het 7-eilandenplan. Dit plan bevat een aantal maatregelen voor het behoud van kustbroedvogels in de Zuidwestelijke Delta. De Provincie Zeeland investeert € 2,5 miljoen in dit project.

Kunstmatige zandbank

De Bol, in het westen van de Hooge Platen, is de enige plek op de zandplaat die vrijwel altijd droog blijft. Door aanleg van een zandmotor (een kunstmatige zandrug) naast de Bol stopt het wegspoelen van de platen. Wind, golfslag en stroming nemen het nieuwe zand mee en verspreiden het langs de platen. Dit zorgt ervoor dat de duintjes op natuurlijke wijze aangroeien. Hierdoor blijft de Bol een belangrijke broedplaats voor onder andere dwergsterns, visdiefjes en grote sterns. Aan de andere kant van de Hooge Platen ligt de Hoge Springer. Om vogels als plevieren en dwergstern een handje te helpen, wordt hier extra zand opgespoten en afgedekt met schelpen. Als de vogels in maart 2023 terugkomen uit Afrika is het eilandje klaar om in gebruik te nemen. Ook zeehonden profiteren van het strand: zij kunnen hiervandaan makkelijker het water in vluchten.

Beeld:  Marcel Klootwijk-Vogelsinbeeld