[In uitvoering] Gladheidbestrijding gaat het hele jaar door

Als regionaal adviseur gladheidbestrijding is Martin Roosenburg het hele jaar bezig met de voorbereidingen voor de winter. Binnen het Samenwerkingsverband Gladheidbestrijding Zeeland is hij namens de Provincie het aanspreekpunt voor zowel wegbeheerders als inwoners. Door goed samen te werken kunt u in de winter veilig de weg op. 

Martin Roosenburg met oranje hestje en sneeuwschep. Verkeersbord Slipgevaar (glad wegdek). Foto: Mechteld Jansen

Martin zorgt ervoor dat de gladheidbestrijding van a tot z goed verloopt. Hij onderhoudt het contact met de coördinatoren, toezichthouders en de aannemer die uiteindelijk met de strooiwagen op pad gaat. "Vanaf 1 mei is het winterseizoen voorbij, maar dat betekent niet dat mijn werk erop zit. Dan beginnen we weer met de voorbereidingen voor de volgende winter. Zo beoordeel ik of we dooimiddelen zoals strooizout moeten inkopen. Ik begeleid ook de gesprekken met de aannemer die het strooiwerk gaat uitvoeren. Daarnaast moeten we de systemen controleren, mensen opleiden of een herhalingstraining laten doen. In de zomerperiode werven en leiden we ook nieuwe coördinatoren op."

Gladheidbestrijding is een belangrijk deel van de verkeersveiligheid in Zeeland. Als er vorst wordt verwacht zijn Martin en de coördinatoren alert. De coördinatoren houden ’s avonds en ’s nachts het gladheidmeldsysteem in de gaten en onderhouden het contact met de meteoroloog. Zij besluiten uiteindelijk of er gestrooid moet gaan worden. Martin: "Ons werk is redelijk onzichtbaar, omdat we over het algemeen ’s nachts werken. Maar geloof mij, het aantal mensen dat betrokken is bij de organisatie en uitvoering is enorm."

Samenwerkingsverband Gladheidbestrijding Zeeland

In andere provincies zijn ook samenwerkingsverbanden actief, maar daar strooien wegbeheerders nog vaak alleen de eigen wegen. Wel gebruiken ze bijvoorbeeld samen een steunpunt. Martin: “Hier in Zeeland hebben we dat anders aangepakt. We brachten in kaart welke wegen we wilden strooien en vroegen onszelf af hoe we dat slim konden organiseren. De wegen van wegbeheerders liggen namelijk niet allemaal aan elkaar. Ze liggen als een lappendeken door de provincie. Als bij sneeuwval een weggebruiker ineens van een sneeuwvrije weg op een besneeuwde weg komt, kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Daarom is besloten om het personeel en materieel slim te organiseren en te verdelen over de steunpunten in de provincie.”

In die samenwerking zit de winst. Zo strooit bijvoorbeeld de Provincie Zeeland de routes van North Sea Port, en gebruikt daarbij het materieel van Rijkswaterstaat. Martin: “Alle wegbeheerders werken in dezelfde systemen. Zo is iedere partij altijd volledig geïnformeerd.” Wat merken inwoners van deze samenwerking? “Alleen dat de kwaliteit van de gladheidbestrijding omhoog gaat.” Voor vragen of klachten blijft er vanuit de Provincie een contactpersoon bereikbaar.

Vernieuwing

Jaren geleden stapten wegbeheerders over op een mengsel van zout met pekelwater. Droog zout verwaaide als er wind stond, of het kwam in de berm. Door het pekelwater bleef het dooimiddel aan de weg plakken. Deze winter zit de vernieuwing in de overgang naar automatisch strooien. Martin: “Nu moet de chauffeur van de strooiwagen nog handmatig de strooier aan en uit zetten. Hij moet de breedte van de strooier instellen, en ondertussen ook nog op de weg letten. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Automatisch strooien is niet alleen veiliger voor de chauffeur; verspilling van het dooimiddel wordt ook tegengegaan. Het strooizout komt precies daar waar je wilt dat het terechtkomt. Dat is beter voor het milieu en de portemonnee.”

Wat adviseer je lezers om mee te strooien?

Martin: “Dat ligt aan de weersomstandigheden. Ochtendgladheid verdwijnt bijvoorbeeld zodra de zon erop gaat schijnen. Sneeuwval geeft meer overlast, in dat geval zou ik adviseren om je stoep te vegen. Als er geen sneeuw meer ligt, kan het niet glad worden. Zand maakt de stoep wel stroef, maar dooit de gladde stoep niet. Strooizout heeft een dooiwerking, maar dat is minder milieuvriendelijk. Voorlopig blijft strooizout het middel om gladheid te bestrijden. Misschien wordt dat de volgende vernieuwing in gladheidbestrijding.”

Wat doet de Provincie Zeeland?

De Provincie is wegbeheerder en zit in het Samenwerkingsverband Gladheidbestrijding Zeeland. Het samenwerkingsverband bepaalt de strooiroutes, zonder te kijken wie de weg beheert. Er is overleg met gemeenten, maar zij hebben daarnaast nog een eigen strooibeleid. Gemeenten bepalen op basis van het aantal auto’s dat door een straat rijdt of er gestrooid moet worden. Strooien heeft alleen zin als het strooizout wordt ingereden door veel auto’s. Wilt u weten waar samenwerkende wegbeheerders strooien? Kijk dan op de pagina Gladheidbestrijding via www.zeeland.nl/gladheid.

Beeld: Mechteld Jansen