[Zeeland subsidieert] The Protein Community

In het najaar van 2022 besloten Gedeputeerde Staten een subsidie van 40.000 euro te geven aan The Protein Community. Deze organisatie, onderdeel van Stichting Food Valley, gaat met deze subsidie activiteiten organiseren die bijdragen aan de eiwittransitie in Zeeland.

Leo Koning

Met de ‘eiwittransitie’ wordt de overgang van dierlijke eiwitten naar meer plantaardige eiwitten bedoeld. De overgang naar een voedselpatroon met meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten is één van de grote mondiale uitdagingen van deze tijd. Een agrarische en zilte provincie als Zeeland kan daar een belangrijke rol in vervullen. Zeeland wordt niet voor niets een echte bonenprovincie genoemd. In samenwerking met FoodDelta Zeeland en bedrijven uit de gehele eiwitketen van Zeeland is de ‘Protein Delta’ vormgegeven, een ambitie en innovatieprogramma voor de eiwittransitie in Zeeland.

The Protein Community

The Protein Community (TPC) is een netwerk van meer dan honderd nationale en internationale bedrijven die zich met alternatieve eiwitvormen en de eiwittransitie bezighouden. De community ondersteunt deelnemers in het ontwikkelen van innovaties, het koppelen van faciliteiten en het organiseren van netwerkevents voor de kennisdeling hierover.
Community-manager Leo Koning van TPC: “Een goede samenwerking tussen de Provincie Zeeland, Fooddelta Zeeland, relevante bedrijven en TPC kan de impact op de eiwittransitie vergroten. Er is volop potentie vanwege de grote hoeveelheid bonen en andere gewassen in de provincie Zeeland. Daarnaast kan Zeeland technologische innovaties en kennis buiten de provincie verkopen en op haar beurt ook weer aantrekken. TPC kan de schakel zijn om dat extra duwtje te geven.”

Activiteiten

In het projectplan met activiteiten dat The Protein Community opstelde staan een heleboel waardevolle activiteiten benoemd die het netwerk in Zeeland organiseert. Zo vinden er verschillende zogenoemde versnellingsevenementen en netwerkbijeenkomsten plaats, vaak met een specifiek thema passend bij de provincie. Daarnaast ondersteunt het netwerk in het verder vormgeven en uitvoeren van het eerder genoemde innovatieprogramma Protein Delta, om Zeeland op internationaal niveau aan te prijzen als eiwitregio met kansen. Ook Zeeuwse (agrarische) ondernemers kunnen worden geholpen, bijvoorbeeld met communicatiemateriaal. Tot slot is het de ambitie van FoodDelta Zeeland en The Protein Community om de bestaande netwerken uit te breiden met nieuwe partners, om zo nog meer innovatiekracht te bundelen.

Beeld: Marnix Klooster, Fotomix.nl