Een overzichtskaart van de begrenzingen van het bestaand bebouwd gebied in Zeeland. Deze grenzen zijn bedoeld om te kunnen bepalen of woningbouw behoort tot zogenaamde 'inbreiding' (binnen de grens) of 'uitbreiding' (buiten de grens).