Een overzichtskaart van BRZO-bedrijven (Besluit Risico's Zware Ongevallen bedrijven) in Zeeland waar de Provincie een vergunning aan heeft verleend ingevolge de Wet milieubeheer. Per bedrijf kunnen de vergunningen opgevraagd worden.