De risicokaart wordt gebruikt door de Provincie Zeeland en al haar gemeenten om u te informeren over risico’s in uw omgeving. Op de kaart staan meerdere soorten typen rampen, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde.