De kaart laat zien welke ruimtelijke ontwikkelingen waar de beste kansen hebben.

Een hulpmiddel waarmee ruimtelijke ordening en landgebruik beter afgestemd kunnen worden op de mogelijkheden en beperkingen die waterhuishouding en bodemopbouw met zich meebrengen.