Een weergave van locaties waar de Provincie een beschikking heeft genomen in het kader van de Wet bodembescherming.

Een weergave van locaties waar de Provincie een beschikking heeft genomen in het kader van de Wet bodembescherming. Op de locaties is sprake van bodemverontreiniging die al dan niet gesaneerd wordt of reeds gesaneerd is. Per locatie kunnen de bodembeschikkingen opgevraagd worden.