Deze kaart geeft informatie over zowel de actuele als de geplande werkzaamheden die kunnen leiden tot hinder op de wegen en vaarwegen binnen de provincie Zeeland.

Wegwerkzaamheden

Op de wegwerkzaamhedenkaart ziet u waar en wanneer er in Zeeland aan de weg wordt gewerkt en welke evenementen voor verkeershinder zorgen. De Provincie zorgt voor actuele gegevens over de provinciale wegen.