Omgevingsplan Zeeland 2018 kaart

Op 21 september 2018 hebben Provinciale Staten het omgevingsplan Zeeland 2018 vastgesteld. Dit plan bevat het provinciaal beleid voor ruimte, milieu, natuur, economie, mobiliteit, cultuur en water.

dorpsplein met winkel

Op 21 september 2018 hebben Provinciale Staten het omgevingsplan Zeeland 2018 vastgesteld. Dit plan bevat het provinciaal beleid voor ruimte, milieu, natuur, economie, mobiliteit, cultuur en water.

Kaart