Provinciaal Blad en bekendmakingen

In het Provinciaal Blad plaatst de provincie Zeeland officiële bekendmakingen, vastgestelde besluiten, regels en regelgeving. 

Vergadering Provinciehuis

Het gaat hierbij o.a. om algemeen verbindende (bijvoorbeeld verordeningen), besluiten van algemene strekking (aanwijzingsbesluiten, beleidsregels en projectplannen), kennisgevingen over beschikkingen, zoals het verlenen van vergunningen, besluiten waarvoor een andere wijze van bekendmaking is voorgeschreven (zoals bestemmingsplannen) en overige overheidsinformatie.

U kunt zich aanmelden bij overheid.nl om automatisch bericht te ontvangen over besluiten die voor u interessant zijn.