Provinciaal Blad en bekendmakingen

De Provincie Zeeland plaatst al haar algemeen verbindende voorschriften, besluiten, afspraken en bekendmakingen als Provinciaal Blad op de website www.overheid.nl. Met algemeen verbindende voorschriften bedoelen we regels en berichten. U vindt op deze pagina een overzicht van de laatst verschenen plaatsingen in het Provinciaal Blad.

Vergadering Provinciehuis

Sinds 2016 worden kennisgevingen alleen nog digitaal geplaatst. U kunt zich aanmelden bij overheid.nl om automatisch bericht te ontvangen over besluiten die voor u interessant zijn.