Milieuklachten

Waar kunt u milieuklachten en -meldingen indienen, over bijvoorbeeld geluidshinder of bodemverontreiniging? Waar vraagt u een omgevingsvergunning milieu aan?

Dow Chemical Terneuzen

RUD Zeeland

Bij het milieumeldpunt van de RUD Zeeland kunt u terecht met alle milieuklachten en - meldingen, over bijvoorbeeld geluidshinder of bodemverontreiniging. Het milieumeldpunt is bereikbaar op +31 118 412323. Dit meldpunt is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Een medewerker van de Meldcentrale Zeeland zal u te woord staan en uw klacht doorgeven aan de juiste instantie. Voor minder spoedeisende zaken, kunt u mailen naar milieumeldpunt@rud-zeeland.nl.

Bedrijven met groot risico

Voor bedrijven die het milieu aanzienlijk belasten of een groot veiligheidsrisico vormen, is er een speciale uitvoeringsdienst, een Brzo-RUD. Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico zware ongevallen (Brzo) en/of de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) categorie 4. De Brzo-RUD voor Zeeland is de DCMR Milieudienst Rijnmond in Schiedam (0888-333555). Milieuklachten over deze bedrijven kunt u wel gewoon indienen bij het milieumeldpunt van de RUD Zeeland.

Contact

RUD-Zeeland
Meldkamer DCMR: 0888-333555