Ecologische bermen

Door de provincie ligt een netwerk van wegen. De Provincie Zeeland zorgt vooral voor de  zogeheten N-wegen: autowegen en andere provinciale wegen.  Daarbij hoort ook de zorg voor bermen en planten in de berm. Daarbij hebben we aandacht voor verkeersveiligheid en voor de natuur. Door goede zorg kunnen er meer planten- en diersoorten leven in de bermen. 

Beemdkroon met Sint Jansvlinder

We weten dat de biodiversiteit al jaren achteruit gaat: ook in Zeeland komen er steeds minder verschillende soorten planten en dieren voor. Op verschillende niveaus ondernemen we actie om de biodiversiteit te helpen. Ook het provinciaal bestuur sprak zich hierover uit. Dat deed zij in onder andere de Natuurvisie Zeeland 2017-2022, Uitvoeringsstrategie Groen 2020-2024 en voorstellen in Provinciale Staten. In 2020 is het Groenbeheerplan Provinciale wegen geschreven. Hierin staat hoe we de zorg voor planten kunnen verbeteren in de bermen die de Provincie beheert. Sinds 2021 maaien we zo'n 60% van onze bermen op een ecologische manier. Lees meer over ons maaibeleid

Monitoring

We volgen soortgroepen van planten en insecten om te weten te komen wat het gevolg is van ecologisch verzorgen. De resultaten beschrijven we iedere drie jaar in de Natuurrapportage Zeeland.