Grenspark Groot Saeftinghe in ontwikkeling (uit: Provinciewerk)

In de grensregio van Waas en Hulst bouwen we de komende drie jaar aan de ontwikkeling van Grenspark Groot Saeftinghe aan de Westerschelde. Het is één van de grootste natuurgebieden in West-Europa waar zout zeewater en zoet rivierwater elkaar ontmoeten door eb en vloed.

Panoramabeeld toekomstbeeld saeftinghe

Het ongeveer 5000 hectare grote Grenspark Groot Saeftinghe bestaat uit Het Verdronken Land van Saeftinghe, Hedwige- Prosperproject, Prosperpolder-Noord, Oude Doelpolder en de Nieuwe Arenbergse polder. Met alle natuurschoon en waardevolle landschappen in de grensoverschrijdende regio van het Linieland Waas en Hulst er om heen. De Provincie Zeeland gaat hier samen met de EGTS Linieland van Waas en Hulst en nog zes andere partners een bedrag van ongeveer 2,8 miljoen euro investeren in de versterking en bescherming van de biodiversiteit binnen het grenspark. Zo worden er bijvoorbeeld broedeilanden, vispassage, vleermuistoren en tal van andere landschapselementen aangelegd.

Gedeputeerde Carla Schönknecht: "Samen met ondernemers, bedrijven en inwoners aan beide landszijden gaan we aan de slag om kansen voor de regio op het gebied van natuur en recreatie met elkaar te verzilveren." Richard Meersschaert van Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) vult daarbij aan: "We willen dat iedereen aangeeft hoe zij dit zien, welke verantwoordelijkheid ze willen opnemen en welk eindresultaat het meest strookt met hun droombeeld voor de toekomst. De identiteit van het Grenspark komt zo geleidelijk tot stand."

Op 7 juli 2016 gaf de Vlaamse minister Schauvliege in bijzijn van onder andere gedeputeerde Ben de Reu (hij verving gedeputeerde Carla Schönknecht) het startsein voor de ontwikkeling van het grenspark.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.zeeland.nl/natuurpakket

Bron: Provinciewerk, 29 juni 2016