Provincie Zeeland realiseert samen met de Vlaamse Waterweg NV in opdracht van het Rijk getijdennatuur in de Hedwigepolder/Sieperdaschor. Dit draagt bij aan het herstellen van de natuur in de Westerschelde; daar gaat het nu niet goed mee. Provincie Zeeland zoekt belangstellenden die eigenaar/beheerder willen worden van het nieuwe natuurgebied.

De ontwikkeling van de Hedwigepolder tot een nat natuurgebied waar eb en vloed vrij spel krijgen, moet nog starten. Toch wil de Provincie op korte termijn al een beoogd natuurbeheerder selecteren die het gebied in de toekomst gaat beheren en een rol kan spelen tijdens de realisatie.

De Hedwigepolder is onderdeel van de Scheldeverdragen tussen Nederland en Vlaanderen. Op verzoek van het Rijk voert Provincie Zeeland het project Hedwigepolder uit. Dit is vastgelegd in een Convenant. Het Convenant verwijst voor het natuurbeheer van de polder naar de zogenaamde invloedssferenkaart. Op grond van deze kaart is Stichting Het Zeeuwse Landschap een logische kandidaat. Wie weet zijn er nog wel andere geschikte kandidaten. De provincie kijkt graag breder en wil ook andere partijen een kans geven om hun belangstelling voor het beheer kenbaar te maken. Daarom nodigen we belangstellenden uit om zich te laten registreren. Deze zullen worden beoordeeld aan de hand van eisen en randvoorwaarden. Als zich meerdere geschikte kandidaten aandienen, wordt een afweging gemaakt op grond van selectiecriteria. 

Begeleiding bij realisatie

De Vlaamse Waterweg NV moet het natuurgebied nog inrichten. De start van de inrichtingswerkzaamheden staat rond de zomer gepland. De oplevering en overdracht van taken wordt verwacht in 2022. Tot die tijd kan de beoogd natuurbeheerder betrokken worden bij de begeleiding van de realisatie.

Procedure

Het natuurgebied ‘Hedwigepolder’ betreft hooggekwalificeerde natuur; daarom worden aan de beoogde natuurbeheerder relevante eisen gesteld. Geïnteresseerde belangstellenden worden getoetst op geschiktheid. Wilt u in de toekomst de natuur in de Hedwigepolder beheren? Vul dan het belangstellingsregistratieformulier volledig in en stuur het op naar contractenbeheer@zeeland.nl. De belangstellingsregistratietermijn loopt tot 3 juli 2019, 10.00 uur. Formulieren die na dit tijdstip binnenkomen, worden niet meer geaccepteerd en doen niet meer mee. 
U kunt tot 20 juni 2019 schriftelijk vragen indienen via contractenbeheer@zeeland.nl. Binnengekomen vragen en de antwoorden plaatsen we op www.zeeland.nl, zodat iedereen over gelijke informatie beschikt.

Meer weten?

In de downloads hieronder vindt u meer informatie over het gebied, de toekomstige natuurbeheertaak, de procedure en de inschrijvingsdocumenten.