Polder2C's

Klimaatverandering is een feit en we moeten ons aanpassen. Daar hoort onder andere bij dat we het 2 Zeeën-gebied, Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, moeten beschermen tegen de stijgende zeespiegel en zware stormen die steeds vaker voorkomen. Het Interreg 2 zeeën-project, Polder2C's, doet dit op een unieke manier.

Interreg en P2Cs logo

Klimaatverandering is een serieuze bedreiging

De klimaatverandering treft de landen in het 2 Zeeën-gebied sneller en in grotere mate dan eerder werd verwacht. De stijgende zeespiegel vormt een ernstige bedreiging voor de landen in deze regio. Zeker omdat niet precies bekend is hoe sterk de waterkeringen zijn en hoe goed de rampenbestrijding in de praktijk is georganiseerd. Ook is er een tekort aan goed opgeleide waterbeheerders en een gebrek aan integrale kennisoverdracht en maatschappelijk bewustzijn.

De aandachtsgebieden

Het programma van Polder2C's richt zich op vier gebieden:

  • Waterkering - onderzoek doen naar de sterkte van waterkeringen
  • Noodhulp - ontwerpen van nieuwe en betere rampenplannen
  • Kennisinfrastructuur - opleiden van de volgende generatie waterbeheerders
  • Realisatie van een veldstation - het realiseren van een fysiek kenniscentrum en onderzoek en monitoring uitvoeren rondom getijdennatuur en (trek)vogels

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract nr. 2S07-023.