Nieuws Veerse Meer

Nieuws en actuele zaken over (de visie van) het Veerse Meer gebied vindt u op de ze pagina.

Wilt u rechtstreeks op de hoogte gehouden worden van het nieuws dan kunt u ook zich aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen. Afmelden voor de nieuwsbrief kan ook via dit mailadres.

Video onderzoek Veerse Meer Rijkswaterstaat

Het onderzoek naar de water- en bodemkwaliteit van het Veerse Meer loopt ruim een jaar. Eerder vertelden we welke onderzoeken we zoal uitvoeren. Maar hoe staat het er nu voor? Lopen we op schema met het onderzoek en wat komen we onderweg tegen?

Projectleider Jan-Willem Slager en onderzoeker Theo Prins van Deltares nemen ons mee in het verloop. Bekijk het artikel en de video op www.rijkswaterstaat.nl.

Nieuwe landbouwweg Zandkreekdam

Donderdag 6 oktober 2022 werd de nieuwe landbouwweg aan de noordzijde van de Zandkreekdam geopend. Met de aanleg van deze landbouwweg scheiden we landbouwverkeer van regulier autoverkeer. Dit verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming. Het landbouwverkeer hoeft niet meer te wachten op het verkeer bij brugopeningen. Daardoor is er ook geen overlast meer voor de bewoners van het rijtje huizen bij het sluizencomplex. De afgelopen maanden is hard gewerkt om het project nog voor het winterseizoen op te leveren.
 

Veerse Meer in nieuwsbrief Zuidwestelijke Delta

De vier gemeenten rond het Veerse Meer, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en verschillende maatschappelijke organisaties werken samen om de kwaliteit van het gebied rond het Veerse Meer te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst. Provincie Zeeland heeft de regie. In de nieuwsbrief Zuidwestelijke Delta vertelt gedeputeerde Dick van der Velde over dit proces. 

Gedeputeerde Dick van der Velde
Gedeputeerde Dick van der Velde

Intentieovereenkomst ondertekend

Donderdag 14 juli 2022 werd de intentieovereenkomst voor de Veerse Meer Visie symbolisch ondertekend door de betrokken partijen. Daarmee kan nu een begin worden gemaakt met de uitvoering van de ambitie. Tijdens een rondvaart op het Veerse Meer bespraken aanwezigen hierover met elkaar.

 

Bestuurders ondertekenen intentieverklaring Veerse Meer
Bestuurders na ondertekening intentieverklaring Veerse Meer

Wiergroei in het Veerse Meer

Elk jaar zo rond de start van het mooie weer en ons recreatieseizoen bloeit ook de natuur weer op.  Het Veerse Meer laat zich van zijn beste kant zien. Maar ook dit jaar begint al vroeg de groei van verschillende wieren in het Veerse Meer. Het gaat om soorten zoals  Japans bessenwier, visdraadwier en viltwier. Bij  de raad van de gemeente Noord Beveland, de gebruikersraad, via Rijkswaterstaat en vanuit diverse bezorgde bewoners en ondernemers worden vragen gesteld over de verdeling van verantwoordelijkheden en de plekken waar maatregelen te verwachten zijn.  Maar die vragen blijken nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. De beheerders in het gebied zijn samen  maar elk op een specifiek onderdeel verantwoordelijk. Het Veerse Meer is een natura 2000 gebied en wier maakt onderdeel uit van de ecologie van het Veerse Meer. Het is een schuil- en verblijfplaats voor vissen, garnalen en slakken. En Rijkwaterstaat is recent een onderzoek gestart naar de ecologische waterkwaliteit.

Al met al lijkt een oplossing voor de overlast van recreatie een van een lange adem. Maar gelukkig zijn er een aantal inwoners en ondernemers met Rijkswaterstaat (partners van de gebiedssamenwerking) in gesprek om te kijken op welke manier de regio ook zelf een rol kan spelen in het verwijderen van wieren op plekken waar overlast is.  Zo kunnen we op korte termijn al initiatieven stimuleren. De gebiedssamenwerking Veerse Meer wil op deze manier met die bewoners en ondernemers kijken hoe op een verantwoorde wijze en op korte termijn afspraken gemaakt kunnen worden. Er is een mooi initiatief vanuit een groep bewoners ontstaan en dit volgens de handreiking maaien waterplanten – en in afstemming met de overheden – tot stand wordt gebracht. Hierdoor neemt de kans op illegaal/foutief maaien af en dit is weer positief voor de waterkwaliteit. Dit voorbeeld wil Rijkswaterstaat stimuleren en wellicht uitbreiden van een initiatief Kortgene naar een initiatief Veerse Meer.

Veerse Meer bij Vroege Vogels zaterdag 21 mei 2022

Van levendbarende hagedissen en zandbijen in de oude duinen, tot de nachtegaal en andere zangvogels op de voormalige schorren. Menno Bentveld en Willemijn Veenhoven verkennen het Veerse Meer. Vroege Vogels TV over het Veerse Meer is zaterdag 21 mei 2022 om 19.50 uur te zien op NPO 2. De herhalingen zijn elke zaterdagochtend om 8.00 uur te zien. Meer informatie over de uitzending staat op www.bnnvara.nl.

Japanse kruiskwal

Op een klein aantal zwemlocaties in Zeeland, waaronder het Veerse Meer, zijn er Japanse kruiskwallen. Kruiskwalletjes zijn maar twee centimeter groot. Maar als ze je steken met
hun tentakels ontstaat jeuk, een prikkend gevoel en een rode huid. 
De kruiskwalletjes vind je tussen wieren of andere waterplanten in brak of zout water met weinig stroming. Momenteel wordt de kruiskwal in het Veerse Meer in grotere aantallen gezien.

Wat te doen bij een kwallensteek:

  • Niet wrijven of krabben. Spoel na met zeewater, om eventueel achter gebleven neteldeeltjes zoveel mogelijk weg te spoelen.
    Lees meer op ggdzeeland.nl.
  • Indien de klachten aanhouden, kunt u een kompres van handwarm kraanwater ongeveer 20 minuten op de geïrriteerde huid leggen om de klachten te verlichten, of een warme douche nemen.
  • Gebruik zo nodig een jeukstillende crème.
  • Houden de klachten aan, of verergeren ze, neem dan contact op met een huisarts of een huisartsenpost.
  • Bij een acute, ernstige allergische reactie bel met 112.