Verkoop gronden

De aankoop van landbouwgronden is voor de provincie geen doel op zich, maar een middel om provinciale doelen of doelen van andere overheden te bereiken. Onroerend goed dat daar niet meer bijdraagt, stoten we daarom af.
Op deze website worden overtollige percelen van de Provincie Zeeland te koop aangeboden.

Het beschikbare aanbod per regio is vanaf 16 maart 2022 16.00 uur te vinden in het rechtermenu op deze pagina.

Bij de verkoop van deze overtollige gronden is het uitgangspunt zakelijkheid. De verkoop is gericht op een zo hoog mogelijke opbrengst.

Voor de meeste percelen geldt dat deze voor één jaar ‘geliberaliseerd verpacht’ zijn. De uiteindelijke levering is vrij van pacht en er wordt daarom rovenoogst geleverd, uiterlijk 31 december van het kalenderjaar.

Werkwijze en voorwaarden

De inschrijving is per 15 april 2022 gesloten.

Het vervolg van deze procedure (bekendmaking van de gunningen) wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Maar in verband met de aanstaande feestdagen kan dit enige tijd duren.

Per object wordt een vraagprijs vermeld. Alleen biedingen vanaf de vraagprijs worden in behandeling genomen. Verder worden biedingen niet in behandeling genomen:

  • indien deze buiten het begindatum 30 maart 2022 tot en met einddatum 14 april 2022 van de inschrijfperiode vallen (twee weken);
  • indien biedingen die op een andere wijze of via een ander email-adres uitgebracht worden;
  • onder bijzondere of ontbindende voorwaarden met uitzondering van voorbehoud financiering.

Deze verkopen vinden plaats volgens de nota grondbeleid. Dit houdt onder andere in dat alle onderhandelingen geschieden onder voorbehoud van een besluit van Gedeputeerde Staten. We behouden ons het recht voor om niet tot verkoop over te gaan.

Als een perceel is verkocht worden alle andere bieders op de hoogte gesteld van de uitgebrachte biedingen (geanonimiseerd).

Hoewel deze informatie met bijlagen met veel zorg is samengesteld, kunnen er onjuistheden in voorkomen. Daarom kunnen er aan deze informatie geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend. Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, dan wel tot het uitbrengen van een bieding.