In Beeld: Een kijkje in de toekomst

RHDHV heeft onderzoek gedaan naar de verschillende oplossingsrichtingen. Een belangrijk hulpmiddel hierin is een verkeersmodel. Voor dit onderzoek is een verkeersmodel gebruikt wat specifiek gemaakt is voor de regio de Bevelanden. We spreken Jerry van den Dries van Royal HaskoningDHV over het verkeersmodel. Wat is het verkeersmodel en waar wordt het voor gebruikt?

Luchtfoto Deltaweg
Waar wordt het verkeersmodel voor gebruikt?

“Simpel gezegd is het eigenlijk de beste weg naar de toekomst met alles wat we nu weten aan data over hoe de ontwikkeling van het verkeer zal zijn. Het model kijkt ongeveer 20 jaar vooruit. Dus op basis van zo’n berekening kun je de verkeersaantallen zien en wat dat betekent op de Deltaweg. Kan het verkeer over 20 jaar bijvoorbeeld nog vlot doorstromen tijdens ochtend- en avondspits? Het antwoord daarop is nee als je de verkeersaantallen ziet. Dan ga je nadenken wat de mogelijke oplossingen zijn", licht hij toe.

Op basis van welke informatie is het model samengesteld en waar is rekening mee gehouden?

“Het verkeersmodel is in de basis een landelijk model, wat door Rijkswaterstaat van data wordt voorzien. Daarin staan verkeersgegevens, gevalideerd met verkeerstellingen. Daar worden landelijke prognoses over economische groei, bevolkingsgroei of krimp op gemaakt. Alle landelijke ontwikkelingen zitten erin. Dit model van Rijkswaterstaat is geüpgraded naar de Zeeuwse situatie. Dit is het ‘Bevelanden’ model, wat dan specifiek naar de desbetreffende locatie is geüpdatet. Er staan ook een aantal specifieke zaken in het rapport benoemd waar rekening mee gehouden is, bijvoorbeeld het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Dit heeft op een gegeven moment ook een effect op de verkeersstromen. Op dit moment zijn ze bij Goes, in de hoek bij de Deltaweg, aan het werk voor de uitbreiding van het bedrijventerrein. Dan weet je dat daar een aanzienlijke verkeersstroom extra gaat komen. Die wordt dan in dat model ingebouwd. Dat geldt ook voor de recreatieve ontwikkelingen bij Wolphaartsdijk rond het Veerse meer, dat wordt meegenomen in zo’n berekening”, aldus Jerry van den Dries.

Wat is het resultaat? Is er sprake van verkeersgroei?

“In het rapport zie je wat de verkeersaantallen nu zijn en in de toekomst op basis van het verkeersmodel. De verschillende oplossingsrichtingen die bedacht zijn worden in het verkeersmodel doorgerekend. Per oplossingsrichting kun je vervolgens zien wat voor effect dat heeft op de doorstroming. Zo bepaal je het oplossingsvermogen van een dergelijke aanpassing aan de weg.”