In Beeld: Rik Derksen van VNO-NCW Brabant - Zeeland

VNO-NCW is het ondernemersnetwerk van Nederland en is een van de stakeholders omtrent de Deltaweg. De organisatie vertegenwoordigd verschillende ondernemers van groot naar klein. VNO-NCW bestaat uit vijf regionale verenigingen. Zeeland valt onder VNO-NCW Brabant-Zeeland. VNO-NCW Brabant-Zeeland biedt ondernemers een platform waar zij van elkaar en anderen kunnen leren en draagt bij aan het verbeteren van de vestigingscondities. We spreken met Rik Derksen. Hij is belangenbehartiger bij VNO – NCW Brabant – Zeeland.

Rik Derksen

Welke ontwikkelingen zien jullie op het gebied van mobiliteit in Nederland en Zeeland?

‘’We zien nu vooral ontwikkelingen die door de coronasituatie komen. Zo zijn veel mensen thuis gaan werken en neemt het woon- en werkverkeer af. Dat is met name in de zakelijke dienstverlening’’, vertelt Rik. In de logistieke sector zien ze eigenlijk geen verandering. Dat blijft gewoon doorgaan.

‘’Een andere ontwikkeling die wij zien is dat zowel het vervoer per auto als per spoor toeneemt. Hierbij zie je dus hoe belangrijk de interne verbindingen binnen Zeeland zijn’’, licht hij toe.

Zien we die ontwikkeling ook terug bij de Deltaweg?

‘’Deze ontwikkeling zien we inderdaad ook terug op de Deltaweg’’, vertelt Rik. Daarbij wijst hij ook op het toeristische aspect van de weg: ‘’We zien nu dat veel toeristen gebruik maken van de Deltaweg, maar we hopen dat het nog verder groeit.’’

Verder zijn er volgens VNO-NCW nog meer kansen voor de Deltaweg. Zo vertelt Rik dat de verbinding van de Randstad naar Zeeland veel beter kan. ‘’Wanneer we een betere verbinding van Gent naar Rotterdam via Zeeland maken, is dat een verrijking voor Zeeland. Het vrachtverkeer neemt dan toe en grotere bedrijven zullen zich hier gaan vestigen. Dat is echt een boost voor de Zeeuwse economie en ons vestigingsklimaat’’, legt Rik uit.

Hoe ervaren ondernemers de huidige situatie op de Deltaweg?

‘’Voor onze achterban valt er nog veel te verbeteren aan de Deltaweg. Dit komt met name door de doorstromingsproblemen en het gebrek aan alternatieve routes’’, vertelt Rik.  Zo ervaren bedrijven vooral problemen als de Deltaweg dichtslibt en ze moeten omrijden naar de Randstad via de A4.

Rik voegt daaraan toe: ‘’Het komt voor dat leveranciers, klanten en bedrijven niet bij een locatie kunnen komen. Wat doe je als je niet bij je bedrijf kan komen of weg kan? Denk dan alleen al aan de gevolgen voor de voorraad.. het heeft zoveel economische schade.’’

Waar zou de oplossingsrichting volgens u aan moeten doen?

‘’Om de bovenstaande doorstromingsproblemen aan te pakken en de verbinding met de Randstad te verbeteren, pleiten wij voor een 2x2 baans weg’’, legt Rik uit. Hij voegt daaraan toe: ‘’Als je alleen een 2x2 baans weg maakt, blijf je het ‘’bottleneckprobleem’’ hebben bij de Zeelandbrug. Daarom vinden wij dat je ook de Zeelandbrug moet aanpakken en moet onderzoeken wat de mogelijkheden daarvan zijn. De Zeelandbrug zal namelijk binnenkort ook onder handen moeten worden genomen.’’

Kent u de tegenargumenten van 2x2 baans en wat vindt u daarvan?

‘’Natuurlijk kennen wij ook de tegenargumenten en wij begrijpen die ook. Maar als we vanuit onze achterban kijken naar de veiligheid en de economische waarde is dit de beste aanpak van de Deltaweg’’, legt Rik uit. Volgens Rik is het noodzaak om de Deltaweg zo aan te pakken: ‘’Als we kijken naar de potentiele groei van Zeeland zowel op toeristisch als economisch vlak is dit volgens ons de beste optie, maar het is aan de politiek om die keuze te maken.’’

Hoe denkt u mee in de ontwikkeling van een oplossingsrichting?

‘’Ik neem namens VNO-NCW Brabant-Zeeland en onze achterban deel in de werksessies met andere stakeholders’’, vertelt Rik. Hij is erg tevreden over het proces tot nu toe. Zo vertelt hij: ‘’In Zeeland is het altijd prettig samenwerken. Ook al heb je andere belangen en verschil je van mening, je doet het echt samen. Je merkt ook dat de sfeer gemoedelijk is.’’