Deltaweg In beeld; Ilse Deurwaarder over haar rol als projectleider

We spreker projectleider Ilse Deurwaarder. Wat is haar achtergrond en wat zijn haar ambities voor de planstudie?

Ilse Deurwaarder

Mijn naam is Ilse Deurwaarder. Tijdens mijn studie heb ik een tijdje buiten de provincie Zeeland in Wageningen gewoond en daar milieukunde gestudeerd aan de universiteit. Nu woon ik al geruime tijd in Middelburg en werk ik voor de Provincie Zeeland aan verschillende projecten. Naast dat ik projectleider van de planstudie Deltaweg ben, werk ik aan het project Waterdunen in West Zeeuws-Vlaanderen. Daarvoor heb ik gewerkt aan projecten op het gebied van energie en klimaat.

Om een goede oplossing te bedenken voor de Deltaweg, wil ik zo objectief mogelijk in gesprek met de omgeving het onderzoek uit te voeren. Samen met Royal Haskoning DHV, Tridée en gemeente Goes en Noord-Beveland hebben we een breed team samengesteld om hier aan te werken.

De dialoog met de omgeving is belangrijk en hiervoor hebben we een omgevingsmanager aangesteld. In mijn dagelijks werk heb ik veel afstemming met het projectteam over de stappen die we zetten, ga ik in gesprek met belanghebbenden, werk ik mee in werksessies en zorg ik dat de betrokken bestuurders goed op de hoogte zijn. Belangrijk daarbij is dat ik de omgeving en de Deltaweg goed ken, ik ben dus ook af en toe te vinden op en langs de Deltaweg.

De planstudie die we nu uitvoeren is onderdeel van een gefaseerde aanpak. Begin 2022 worden de oplossingsrichtingen voorgelegd aan het provinciaal bestuur om een keuze te maken. Als de richting is bepaald moeten er nog een aantal fases worden doorlopen voordat daadwerkelijk de schop de grond in gaat.