Deltaweg in beeld; Omgevingsmanager Koos Louwerse

Koos Louwerse

Ik ben Koos Louwerse, werk bij TRIDÉE - een verkeersadviesbureau - en ben binnen het planstudieteam Deltaweg de omgevingsmanager. Dit betekent dat ik verantwoordelijk ben voor een goed informatie- en participatieproces met omwonenden, dorps- en wijkverenigingen, de landbouwsector, maatschappelijke organisaties, openbaar vervoer, politie en hulpdiensten en nutsbedrijven. Ik fungeer voor hen als eerste aanspreekpunt: ze kunnen mij altijd mailen of bellen.

Mijn ambitie is dat alle belanghebbenden tijdens de planstudie goed geïnformeerd zijn over het proces en de inhoud van de verschillende stappen en daar een volwaardige inbreng in kunnen hebben, zodat hun belangen serieus worden meegewogen.

De afgelopen periode zijn de werksessies van start gegaan. Ik ben tevreden over het verloop van de werksessies. De opkomst is goed, de deelnemers zijn heel alert, er worden goede vragen gesteld en we krijgen nuttige input.

In de derde werksessie kunnen de deelnemers hun mening geven over enkele oplossingsrichtingen die RoyalHaskoning-DHV dan concreet heeft uitgewerkt. Ook kunnen ze reageren op hoe deze varianten scoren op diverse criteria, zoals verkeersveiligheid, doorstroming, geluid en ruimtelijke impact. Dit is van belang voor een goede afweging tussen de verschillende oplossingsrichtingen en voor een goede onderbouwing van degene die het beste scoort.

Ik merk dat de planstudie leeft. Ik ontvang regelmatig mails en soms ook telefoontjes van bewoners. Men wilde ook graag meewerken aan interviews voor onze eigen nieuwsbrief en ook voor een artikel in de PZC. Men voelt zich serieus genomen en zo is het ook.