Verbeterde bereikbaarheid Yerseke

Provincie Zeeland werkt aan duurzaam veilige provinciale wegen, zodat onze steden, dorpen en de kust optimaal bereikbaar blijven. Zo zorgen we ook voor een veilige en vlotte verbinding van de A58 naar Yerseke.

Verkeerssituatie op de Zanddijk

De Zanddijk-Molendijk is de belangrijkste toegangsweg van en naar Yerseke en de bedrijventerreinen. De weg is onveilig: smal en onvoldoende geschikt voor de huidige verkeersdrukte. Provincie Zeeland wil dit oplossen en de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren. Daarom zorgen we voor een nieuwe, veilige route naar Yerseke: we verbreden de Zanddijk, zorgen dat de rotonde Nishoek meer verkeer kan afwikkelen, richten de Molendijk in als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60 km per uur en leggen een nieuwe verbindingsweg aan naar bedrijventerrein Olzendepolder.

De verkeersdrukte is de laatste jaren toegenomen en er zijn meerdere ongelukken gebeurd. De maximumsnelheid is tijdelijk verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur, maar structurele maatregelen zijn nodig voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

Na jarenlang onderzoek, alternatieven uitwerken en overleg hebben Provinciale Staten in november 2020 een besluit genomen: er komt een nieuwe weg naar Yerseke en het bedrijventerrein via het bestaande tracé. De huidige Zanddijk en Molendijk passen we aan, zodat een totaaloplossing komt voor de knelpunten. Een investering van zo’n 60 miljoen euro. Met het besluit van Provinciale Staten is de koers bepaald.