Zanddijk; planning

Provinciale Staten hebben in november 2020 een besluit genomen over hoe zij een veilige en vlotte verbinding van en naar Yerseke willen realiseren: via het aanpassen van de Zanddijk-Molendijk

Verkeerssituatie op de Zanddijk

Planning

We verwachten tot het voorjaar van 2022 bezig te zijn met het wegontwerp. Daarbij kan de omgeving haar wensen kenbaar maken. Op basis van het uiteindelijke wegontwerp kan  de bestemmingsplanprocedure worden gestart, vergunningen worden aangevraagd, gronden en opstallen worden verworven en een aannemer worden gezocht om het werk uit te voeren. Deze stappen duren bij elkaar wel een aantal jaar.  Naar verwachting ligt de realisatiefase nu tussen 2025 t/m 2027. Alle onderdelen van de nieuw aan te leggen weg worden dan ongeveer gelijktijdig uitgevoerd.