Het provinciaal Jeugddebat maakt een belangrijk onderdeel uit van de debatleerlijn binnen het jongerenparticipatiebeleid Jouw Zeeland van de Provincie Zeeland. De activiteit zal op 26 november 2018 plaatsvinden. In 2017 deden er 45 Zeeuwse scholieren aan mee.​

De Nationale Jeugdraad organiseert ieder jaar provinciale jeugddebatten in de twaalf provincies. Jongeren komen tijdens deze debatten in aanraking met de provinciale politiek. Met hun deelname krijgen zij ook de mogelijkheid actief deel te nemen en te worden geselecteerd voor het Nationaal Jeugddebat in de Tweede kamer in Den Haag.