Al ruim 400 jaar is de Middelburgse Abdij het huis van het Zeeuws Provinciebestuur en werkplek van de provinciemedewerkers. Het is een bijzondere ontmoetingsplek waar we gasten uit binnen- en buitenland ontvangen. Oud, nieuw, architectuur, werkplekken, kunstwerken, kristallen kroonluchters, antiek en glanzende vloeren zorgen ervoor dat vroeger en nu onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Rijke geschiedenis

Vroeger werd de Abdij bewoond door monniken totdat in de 16e eeuw Middelburg werd veroverd door troepen van Prins Willem van Oranje (Willem de Zwijger). De gebouwen binnen het Abdijcomplex kregen verschillende bestemmingen: het verblijf van de Staten van Zeeland, de Zeeuwse Admiraliteit en de Munt van Zeeland. Tot op de dag van vandaag hielden de Abdijkerken hun functie als kerk.

Kerken

Het Abdijcomplex bevat drie kerken: de Koorkerk, de Wandel Kerk en de Nieuwe Kerk. De Koorkerk was de Abdijkerk en tot en met de 13e eeuw een parochiekerk. De Wandelkerk bevindt zich onder de 86,5 meter hoge Abdijtoren (de Lange Jan). De Nieuwe Kerk is gebouwd omdat Middelburg steeds verder ontwikkelde. 

Statenzaal

Voordat de Statenzaal de vergaderruimte werd voor Provinciale Staten van Zeeland had deze ruimte verschillende functies. Ten tijde dat het Abdijcomplex fungeerde als klooster was de Statenzaal een ‘refter’ (eetzaal). Na de zestiende eeuw maakte Willem van Oranje er een giethuis van voor klokken en kanonnen. Later was de ruimte in gebruik als pakhuis, stal, militair hospitaal, bergplaats en zelfs als gymnastiekzaal.

De Statenzaal is tegenwoordig de zaal waar het voltallige provinciaal bestuur elke maand vergadert. De Provinciale Staten bestaat uit 39 leden. De Commissaris van de Koning is de voorzitter van de Staten. De vergaderingen zijn openbaar, het publiek is welkom op de publieke tribune. Ook zijn de vergaderingen live te volgen op onze website.

Crypten

Onder het abdijcomplex bevinden zich grote kelders die stammen uit de 13e eeuw, ook wel crypten genoemd. De crypten werden gebruikt voor het opslaan van wijnvaten. Later gebruikte Willem van Oranje de crypten voor het opslaan van munten en kanonnen.

Kloostergang, Muntplein en Abdijplein

De Kloostergang was vroeger het centrum van het geestelijk leven en is tegenwoordig opengesteld voor publiek. Via de kloostergangen kunt u naar het Muntplein, waar vroeger munten werden geslagen. Hier bevindt zich nu de kruidentuin die door vrijwilligers wordt onderhouden. Het abdijplein verbindt alle gebouwen van het abdijcomplex met elkaar. Tussen de klinkers heeft architect Cees Dam looplijnen aangebracht die verwijzen naar alle ingangen.

Brand

De Abdij is drie keer door een felle brand zwaar beschadigd: in 1493, 1568 en in 1940. De brand in 1940 werd veroorzaakt door een bombardement van de Duitse luchtmacht. Bijna alle gebouwen werden hierdoor vernietigd, alleen het Thoolse huis kwam er betrekkelijk goed van af. Na de ravage zijn alle stenen door mensenhanden afgebikt en gebruikt voor de heropbouw van het Abdijcomplex.

Verbouwing van ‘De Librije’

Het is een voorrecht om te mogen werken in het prachtige Abdijcomplex. We onderhouden onze monumentale gebouwen daarom goed. Maar dat onderhoud is niet altijd eenvoudig. Het complex bestaat uit veel aparte hoekjes en verbindingen. Ook zijn er nog veel authentieke details die bewaard moeten blijven zoals glas-in-loodramen en metselwerk.

De Librije is een van die gebouwen binnen het Abdijcomplex en is de afgelopen jaren verouderd. Tegenwoordig werken we steeds meer in netwerken en wisselende teams. Door de vele kleine en donkere kantoorruimtes was de Librije hiervoor niet meer geschikt.

Door de veroudering en nieuwe manieren van werken is besloten om na dertig jaar de Librije grondig te verbouwen. Het gebouw is volledig gestript en opnieuw opgebouwd. De vele muren maakten plaats voor moderne en lichte kantoortuinen. Op deze manier is het veel makkelijker geworden om projectmatig te werken. Ook de buitenzijde van het gebouw is weer netjes opgeknapt.

Open Monumentendag

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden? Jaarlijks stellen wij onze deuren open tijdens de Open Monumentendag. Kijk voor meer informatie op www.openmonumentendag.nl