ZeelandRing: de Zeeuwse marktplaats voor digitale verbindingen

De Provincie Zeeland werkt aan innovatie en digitale samenwerking tussen bedrijven, overheden en instellingen. Betrouwbare en veilige digitale verbindingen zijn hiervoor essentieel.

Digitale verbindingen, bijvoorbeeld internet en tv, komen vaak tot stand via glasvezel, die in kabels onder de grond liggen. Dit glasvezelnetwerk wordt ook gebruikt voor internetverbindingen. Maar voor het uitwisselen van privacy- of bedrijfsgevoelige informatie tussen bedrijven, overheden en instellingen is internet vaak niet de veiligste optie. Een veiligere optie is een ethernetverbinding. Dat is een verbinding buiten het internet om, maar die wél gebruik maakt van de glasvezelkabels die er al liggen. Door bestaande glasvezelnetten te koppelen willen we een netwerk creëren voor snelle, veilige en goedkope digitale verbindingen tussen organisaties die willen samenwerken: de ZeelandRing.

Wat biedt de ZeelandRing?

Met een aansluiting op de ZeelandRing wordt een verbinding gerealiseerd die snel, flexibel en goedkoop is. Doordat dit via een ethernetverbinding gaat, biedt het gebruikers dezelfde veiligheid als een lokaal netwerk, zoals die binnen een kantoorpand bestaat.

Mogelijkheden die ontstaan door gebruik van de ZeelandRing zijn bijvoorbeeld:

  • Een specialist in een ziekenhuis laten meekijken met de thuiszorg naar een wond, waarbij de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens is gewaarborgd.
  • De mogelijkheid om intensiever samen te werken tussen bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en bedrijven, voor productontwikkeling of stagebegeleiding.
  • Samenwerking binnen en tussen gemeenten om personeel digitaal samen te laten werken aan dezelfde administratie, of een meldkamer te delen voor cameratoezicht in verschillende steden of dorpen.

Haalbaarheidsonderzoek ZeelandRing

De ZeelandRing bestaat vooralsnog alleen op papier. Op dit moment onderzoekt de Provincie de maatschappelijke behoefte voor een ZeelandRing. Elders in Nederland zijn dergelijke regionale netwerken al met succes gerealiseerd. Om een goed beeld te krijgen van de huidige mate van samenwerking en de knelpunten die daar bij bestaan, is onder andere een enquête uitgezet.

Wie kan mij meer vertellen over de ZeelandRing?

De Provincie Zeeland heeft het onderzoek naar de haalbaarheid van de ZeelandRing uitbesteed aan onderzoeksbureau Stratix. Mark Jacobs treedt op als projectleider van Stratix en eerste aanspreekpunt voor het project.

Contact: mark.jacobs@stratix.nl, M: 0655 30 32 32

Veelgestelde vragen ZeelandRing

Wat is de ZeelandRing?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De ZeelandRing is een initiatief van de Provincie Zeeland om bestaande glasvezelnetten in de provincie te koppelen en zo een netwerk te creëren voor snelle, veilige en goedkope digitale verbindingen tussen organisaties die willen samenwerken. Op dit moment wordt door de Provincie Zeeland onderzocht of er voldoende interesse is in de ‘ZeelandRing’ om het daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Wat is het verschil tussen het internet en de ZeelandRing?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De ZeelandRing werkt op basis van ethernetverbindingen. Deze verbindingen maken ook gebruik van glasvezel, maar maken geen gebruik van het internet. Een ethernetverbinding gedraagt zich als het ware als een verbinding binnen een kantoorpand.

Wanneer kan ik gebruik maken van de ZeelandRing?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Op het moment bestaat de ZeelandRing nog niet, het onderzoek naar de haalbaarheid ervan is nog gaande. Heeft u interesse in deze ZeelandRing? Vul dan de enquête in.

Bestaan er al soortgelijke netwerken?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

In Brabant is eerder al de BrabantRing gerealiseerd. Deze is volop in ontwikkeling, eerst tussen de vijf grootste gemeenten, later groeiend naar de middelgrote gemeenten en uiteindelijk naar provinciale dekking. Ook in Twente is een dergelijke initiatief ontwikkeld in het Regionaal Data Netwerk Gemeenten, waarop alle Twentse gemeenten zijn aangesloten en via de digitale marktplaats toegang hebben tot honderden aanbieders van digitale content en diensten.

Wie kan er gebruik maken van de ZeelandRing?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De ZeelandRing is bedoeld voor overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Zeeland. Het is niet bedoeld voor particulieren.

Wordt er voor de ZeelandRing nieuw glasvezel aangelegd?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Zo min mogelijk: de ZeelandRing verbindt in eerste instantie de bestaande glasvezelnetwerken met elkaar. Daarnaast wordt er gekeken waar er eventueel, in overleg met de providers, nog glasvezel aangelegd kan worden. Zo zetten we ons in om marktpartijen te verleiden te investeren in het aansluiten van de Zeeuwse buitengebieden op glasvezel.

Wie draagt de kosten voor de ZeelandRing?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Voorlopig wordt de haalbaarheid nog onderzocht. Als het onderzoek positief uitvalt, zullen de kosten voor ontwikkeling en exploitatie in beginsel verdeeld worden onder de partijen die zich aansluiten op de ZeelandRing. Voor de operationele kosten geldt: hoe meer deelnemers, hoe aantrekkelijker het kostenplaatje per deelnemer.