Ferry Chervet

Afdelingsmanager Infrastructuur & Vastgoed

Functiebeschrijving:

  • Instandhouding provinciale infrastructuur: beheren, renoveren en onderhouden provinciale wegen, Zeelandbrug en het Kanaal door Walcheren
  • Dienstverlening: verkeersmanagement en gladheidbestrijding en daarop continue verbeteren in samenwerking collega’s (Zeeuwse) infrabeheerders
  • Beheren, aankoop en verkoop van agrarische gronden: provinciale grondbank en kavelRUILbureau
  • Teams: programmeren, plannen en voorbereiding (Martijn Hoosemans), projecten en vastgoed (Wilco Goudzwaard)
  • Buitendienst: Reinier van Nispen