Kees van Rabenswaaij

Programmamanager Balans in het landelijk gebied (Landelijk gebied, Landbouw en natuur)

Functiebeschrijving:

  • Biodiversiteit
  • Natuurbeheer, natuurherstel, natuurontwikkeling
  • Faunazaken en soortenbeleid
  • Natuurbeleving, natuurverbreding
  • Transitie landbouw en landbouwinnovatie
  • Verbinding landbouw en natuur, natuurinclusieve landbouw, buffers, landschap
  • Stikstofbeleid