Dorrith de Vos – de Kok

Poulemanager poule Advies 1

Functiebeschrijving:

  • De poulemanager is de hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers in de poules.
  • Zij zorgt ervoor dat de programma- en projectteams zijn bemenst, waarbij de competenties van medewerkers optimaal tot hun recht komen.
  • Zij draagt zorg voor vakontwikkeling op overkoepelende thema’s, gericht op kennisborging en kennisdeling.
  • Zij werkt samen met de opgave of programmamanager aan teamontwikkeling m.b.t. het werken in programma- en projectvorm.
  • Zij bouwt, vanuit haar verantwoordelijkheid in het collectief van middenmanagement, mee aan organisatie brede vraagstukken zoals het strategisch personeelsbeleid, personeelsplanning en opleidingsbeleid
  • Zij staat garant voor de kwaliteit van de inzet van medewerkers uit de poule
  • Zij heeft geregeld contact met programma- of projectmanagers over het invullen van (nieuwe) opdrachten en de gewenste kwaliteiten.
  • Zij helpt medewerkers bij de ontwikkeling van hun talenten, professionaliteit en (duurzame) inzetbaarheid