Jules Hinssen

Programmamanager Iedereen telt! (Leefbaarheid, Cultuur en Sport) / Programmamanager grote projecten

Functiebeschrijving:

Programmamanager Iedereen telt!

  • Zorg
  • Gezond in Zeeland / Vitale regio
  • Participatie (jongeren, burgerinitiatieven)
  • Cultuur
  • Cultureel erfgoed / Monumenten en archeologie
  • Sport
  • Zeeuwse Bibliotheek / Planbureau
  • Detailhandel

Programmamanager grote projecten

  • Natuurpakket Westerschelde
  • Zanddijk